Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 44: Raabu nin nvle kplafuɛ mun

Ndɛ 44: Raabu nin nvle kplafuɛ mun

YASUA nɲɔn nga be ɲin w’a mian kpa. Sɛ b’a wanndiman’n, bé kún be. Nvle kplafuɛ sɔ’m be ti Izraɛlifuɛ. Yɛ bla nga ɔ uka be lɛ’n, be flɛ i kɛ Raabu. Raabu i sua’n i talɛ’n ɔ nin Zeriko klɔ’n i talɛ’n be ti kun. ?Yɛ ngue ti yɛ minniɛn sɔ’m b’a mian kɛ longa sa ɔ?

Izraɛlifuɛ’m be su wa kpɛ Zurdɛn nzue’n naan b’a kpɛn Kanaan asiɛ’n su lɔ. Sanngɛ ka naan b’a kpɛ Zurdɛn’n, Zozie dun mmua sunmannin sran nɲɔn kɛ be ko kpla nvle’n be nian. Ɔ seli be kɛ: ‘Amun ɔ ko nian Zeriko asiɛ’n nin be klɔ’n i kɛ ɔ fa ti’n.’

Raabu nin nvle kplafuɛ nɲɔn’n.

Kɛ klɔ kpla nianfuɛ’m be juli Zeriko lɔ’n, bla wie be flɛ i Raabu, ɔ sikeli be. Sanngɛ sran wie seli Zeriko famiɛn’n kɛ: ‘Izraɛlifuɛ nɲɔn b’a ba Zeriko wa kɔnguɛ’n, mɛn’n i kplalɛ ti.’ Kɛ Famiɛn’n tili i cɛ’n, yɛ ɔ sunmannin sran Raabu i awlo lɔ kɛ be ko se i kɛ: ‘Sran nga be o wɔ awlo wa’n, maan n wun be wun.’ Sanngɛ Raabu w’a fa be w’a fiɛ i sua’n ti su nglo gbagblagba’n su lɔ. Kpɛkun ɔ tɛli be su kɛ: ‘Sran sɔ’m be juli min awlo wa sɔ, sanngɛ nanwlɛ, n siman kɛ be fin’n. Kɔnguɛ kɛ bé wá ɲín klɔ’n i anuan’n, yɛ be fite ɔli ɔ. Sɛ amun kan amun wun be su be su’n, amún tó be.’ Yɛ be suli be su ɔ.

Kɛ be ɔli cɛ’n, Raabu kpli fuli lika kpla nianfuɛ’m be sin sua’n su lɔ, naan w’a se be kɛ: ‘N si kɛ Zoova fá mɛn nga mán amun. E tili i kɛ blɛ nga amún fín Ezipti lɔ bá’n, Zoova kpɛli jenvie’n nun mannin amun. Kpɛkun Siɔn nin Ɔgu famiɛn nga amun kunnin be’n, be nganniɛn guali e su wa. I sɔ’n ti’n, amun ta nda kɛ ye nga n yoli amun yɛ’n, amun kusu amún fá yó min wie. Amun de min si, nin min nin yɛ min niaan mun.’

Lika kpla nianfuɛ’m be tali nda kɛ bé kplín ndɛ nga Raabu kannin’n su. Sanngɛ ɔ fata kɛ Raabu kusu yo like kun. Be seli i kɛ: ‘Fa ɲanman ɔkwlɛ nga cici wɔ fenɛtri nun naan yia wɔ osufuɛ’m be kwlaa maan be tran wɔ awlo wa. I liɛ’n, kɛ é wá fá Zeriko’n, é wún ɲanman’n ɔ fenɛtri i nuan, kpɛkun e su kunman wɔ awlofuɛ’m be nun sran ba kun sa.’ Kɛ be sali be sin Zozie wun lɔ’n, be boli jasin’n kwlaa su kleli i.

Zozie 2:1-24; Ebre Mun 11:​31.Kosan mun

 • ?Ninfan yɛ Raabu tran ɔn?
 • ?Wan yɛle yasua nɲɔn nga be o desɛn’n su lɛ’n? ?Yɛ ngue ti yɛ be o Zeriko lɔ ɔ?
 • ?Ngue ndɛ yɛ Zeriko famiɛn’n kan kleli Raabu kɛ ɔ yo ɔ? ?Yɛ Raabu tɛli i su sɛ?
 • ?Wafa sɛ yɛ Raabu uka yasua nɲɔn mun ɔn? ?Yɛ ngue like yɛ ɔ srɛli be ɔ?
 • ?Nda benin yɛ lika kpla nianfuɛ nɲɔn’n be tali Raabu ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Zozie 2:1-24 nun.

  ?Kɛ be bali Zeriko klɔ’n i delɛ’n, wafa sɛ yɛ Ezipt Lɔ Tulɛ 23:28 i nun nda nga Zoova tali Izraɛlifuɛ mun’n, ɔ kpɛnnin su ɔ? (Zozie 2:9-11)

 • Kanngan Ebre Mun 11:31 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Raabu i ajalɛ’n yi i nglo kpa kɛ Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti cinnjin ɔn? (Rɔm. 1:17; Ebr. 10:39; Zak 2:25)