Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 8: Asiɛ’n su sran jajraajra mun

Ndɛ 8: Asiɛ’n su sran jajraajra mun

SƐ sran kun su nanti kɔ amun wun lɔ’n, naan sran sɔ’n i ti’n kwla to amun sua’n i ti’n, amún sé sɛ? Sran sɔ’n, saan ɔ yó sran jajraja kun bɔɔ le! Blɛ kun nun’n, sran jajraajra’m be trannin asiɛ’n su wa. Biblu’n se kɛ be si mun yɛle ɲanmiɛn su lɔ anzi mun. ?Sanngɛ wafa sɛ yɛ i sɔ’n kwla yoli ye ɔ?

Sran jajraajra nzajefuɛ mun

Nán amun wla fi su kɛ anzi klunwifuɛ Satan i ajuin’n, yɛle klunwi ɔ nin sa kekleekle’m be yolɛ’n. Ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ sú Ɲanmiɛn i anzi’m be bo bɔbɔ, naan be yo sa tɛ. Kɛ ɔ́ jú i ɲrun’n, anzi sɔ’m be nun wie’m be fali Satan i ndɛ’n su. Be yacili junman nga Ɲanmiɛn mannin be ɲanmiɛn su lɔ’n i dilɛ. Kpɛkun be bali asiɛ’n su wa, yɛ be fali klɔ sran wunnɛn. ?Amun si like ti’n?

Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn i mma sɔ’m be wunnin bla nglanman mun asiɛ’n su wa, yɛ be kunndɛli kɛ be nin be bé trán. I ti yɛ maan be bali asiɛ’n su wa yɛ be jali bla sɔ mun ɔn. Biblu’n se kɛ i sɔ’n ti tɛ, afin Ɲanmiɛn yili anzi mun kɛ be tran ɲanmiɛn su lɔ.

Anzi mun nin be yi mun be wuli ba mun. Sanngɛ ba sɔ’m be timan kɛ be nga mun sa. Be nɔnman nun’n, be wunmɛn i wlɛ sɔ, sanngɛ kɛ bé ɲín bé kɔ’n, nn bé yó dan bé kɔ’n, kpɛkun bé ɲán wunmiɛn bé kɔ́, lele naan b’a yo sran jajraajra.

Sran jajraajra sɔ’m be klun yo wi. Kpɛkun kɛ mɔɔ be le wunmiɛn’n ti’n, be yo sran’m be sa kekleekle mun. Be kunndɛ kɛ bé míanmían sran mun naan be yo klunwifuɛ kɛ be bɔbɔ sa wie.

Enɔku wuli, sanngɛ sran kpa kun ekun trannin asiɛ’n su. Be flɛ sran sɔ’n kɛ Nowe. Like nga Ɲanmiɛn klo kɛ ɔ yo’n, yɛ ɔ yoli i titi ɔ.

Le kun, Ɲanmiɛn seli Nowe kɛ klunwifuɛ’m be nunnunlɛ blɛ’n w’a ju. Sanngɛ kɛ ɔ ko yo naan Nowe nin i awlobofuɛ mun ɔ nin nnɛn mun b’a ɲan nguan’n, Ɲanmiɛn wá kpá be síe. Amun maan e nian wafa nga Ɲanmiɛn yoli i sɔ sa’n.

Bo Bolɛ 6:1-8; Zid 6.Kosan mun

 • ?Kɛ Ɲanmiɛn i anzi wie’m be fali Satan i ndɛ’n su’n, ngue sa yɛ ɔ juli ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ anzi wie’m be yacili be junman nga be di i ɲanmiɛn su lɔ’n mɔ be bali asiɛ’n su wa’n niɔn?
 • ?Ngue ti yɛ ɔ nin i fataman kɛ anzi’m be bla asiɛ’n su wa naan be fa klɔ sran wunnɛn’n niɔn?
 • ?Anzi’m be mma’m be ngbaciɛ’n liɛ’n yɛle benin?
 • ?Kɛ nga e fa wun i desɛn’n su lɛ sa’n, kɛ anzi’m be mma’m be yoli jajraajra’n, ngue yɛ be yoli ɔ?
 • ?Kɛ Enɔku i blɛ’n sinnin’n, sran kpa benin yɛ ɔ trannin asiɛ’n su ɔ, yɛ ngue ti yɛ Ɲanmiɛn kloli i ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Bo Bolɛ 6:1-8 nun.

  ?Kɛ nga Bo Bolɛ 6:6 fa kan’n sa’n, e ayeliɛ’n kwla yo Zoova sɛ? (Jue. 78:40, 41; Nya. 27:11)

 • Kanngan Zid 6 nun.

  ?Nowe blɛ su “anzi nga b’a tranman junman nga Ɲanmiɛn sieli be su i su’n, mɔ be yacili be lika’n”, wafa sɛ yɛ e kwla fa be ndɛ’n e yo e wla kpɛnlɛ like andɛ ɔ? (1 Kor. 3:5-9; 2 Piɛ. 2:4, 9, 10)