Afuɛ 2018-2019 akpasua kun aɲia ɔ nin akpasua sunianfuɛ’n

Ɔ asa liɛ’n su lɔ’n, fa Zoova i Lalofuɛ’m be akpasua kun aɲia’n i siesielɛ fluwa’n nga naan w’a si like nga bé yó’n. Ɔ taka ndɛ nga su ‘Maan e fa ajalɛ yakpa su!’

Maan e fa ajalɛ yakpa su!

?Ngue ti yɛ ɔ kwla yo kekle man e kɛ e fa ajalɛ yakpa su-ɔ? ?Ngue yɛ ɔ kwla uka e naan y’a yi nzuɛn sɔ’n i nglo-ɔ?

Amun tɛ kosan nga’m be su

Bé wá tɛ kosan sɔ’m be su akpasua kun aɲia nga i flɛlɛ’n yɛle ‘Maan e fa ajalɛ yakpa su’n!’ i bo lɔ.