Afuɛ 2021 nun’n junman nga mɛn wunmuan’n nun Zoova i Lalofuɛ’m be dili’n

Kɛ ɔ fɛ i afuɛ 2020 Sɛptamblu nun lele m’ɔ́ fá jú afuɛ 2021 Utu nun’n jasin fɛ bolɛ junman nga Zoova i Lalofuɛ’m be dili i mɛn wunmuan’n nun’n i nun yiyilɛ.

Afuɛ 2021 Junman nga e dili’n

Fluwa nga kle junman nga mɛn wunmuan’n nun’n Zoova i Lalofuɛ be dili’n. Ɔ yiyi wafa nga be miannin be ɲin nin ninnge wie mɔ be yoli naan b’a bo jasin fɛ’n, i nun.

Afuɛ 2021 nun’n, junman nga e dili i nvlenvle nin likalika’m be nun’n.

Junman nga e dili’n nun’n, be kali Zoova i Lalofuɛ mun nin be nga be trannin e Wla Kpɛnlɛ aɲia’n i bo’n, nin be nga be yoli be batɛmun’n. Yɛ ɔ kan ninnge uflɛ wie’m be ndɛ.

You May Also Like

KOSAN NGA SRAN’M BE TA BE USA’N

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be sinsin awloawlo’m be nun-ɔn?

Nian like nga Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ klikli mun kɛ be yo’n.

JASIN FƐ BOLƐ’N I SU FITILƐ VIDEO MUN

Zoova i Lalofuɛ mun: ?Wan mun yɛle e?

Sran sunman be kunndɛ kɛ bé sí Zoova i Lalofuɛ mun. Amun kunndɛ be su ndɛ.

E SU NDƐ

Zoova i Lalofuɛ nga be o asiɛ’n su’n

Nian wafa nga e tran aniaan tranlɛ asiɛ wunmuan’n su’n.

E SU NDƐ

?Wafa sɛ yɛ e kle sran’m be Biblu’n nun like ɔ?

Asiɛ wunmuan’n su’n sran’m be si kɛ Zoova i Lalofuɛ’m be nin sran’m be suan Biblu’n nun like naan be demɛn i ti sika.Nian wafa be yo i sɔ’n.