Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Fue cɛn

Fue cɛn

“Amun fɛ i dunman m’ɔ ti sanwun’n be di be nuan. Maan be nga be kunndɛ Zoova’n, be klun jɔ.”​—Jue Mun 105:3, nwt

NGLƐMUN

 • 9:20 Miziki. Ɔ́ fíte video nun

 • 9:30 Jue 53 yɛ srɛlɛ

 • 9:40 IJƆLƐ NGA BE KPƐKPƐLI NUN’N: Maan e si like kle kpa naan y’a di aklunjuɛ sran’m be like klelɛ’n nun

 • 10:50 Jue 58 yɛ jasin mun

 • 11:00 IJƆLƐ NGA BE KPƐKPƐLI NUN’N: Zoova uka e naan y’a di aklunjuɛ sran’m be like klelɛ’n nun

 • 11:45 BATƐMUN: ?Wafa sɛ yɛ batɛmun’n yo maan e di aklunjuɛ kpa ekun-ɔn? (Nyanndra Mun 11:24; Sa Nglo Yilɛ 4:11)

 • 12:15 Jue 79 yɛ wunmiɛn lolɛ

 NNƆSUA WIA NUN

 • 1:35 Miziki. Ɔ́ fíte video nun

 • 1:45 Jue 76

 • 1:50 E niaan’m be di aklunjuɛ sran’m be like klelɛ’n nun:

  • • Sran ble mɛn’n nun

  • • Azi mɛn’n nun

  • • Abloki mɛn’n nun

  • • Amlɛnkɛn’m be mɛn’n i nglo lɔ lika’n nun

  • • Oseanin mɛn’n nun

  • • Amlɛnkɛn’m be mɛn’n i ngua lɔ lika’n nun

 • 2:35 IJƆLƐ NGA BE KPƐKPƐLI NUN’N: Maan e uka Biblu’n nun like suanfuɛ mun:

  • • Naan be ngunmin be suan Ɲanmiɛn ndɛ’n (Matie 5:3; Zan 13:17)

  • • Naan be tran aɲia’m be bo (Jue Mun 65:5)

  • • Naan be nin sran tɛ’m b’a sanman nun (Nyanndra Mun 13:20)

  • • Naan be wla ayeliɛ tɛtɛ’m be ase (Efɛzifuɛ Mun 4:22-24)

  • • Naan be fa be wun mantan Zoova kpa (1 Zan 4:8, 19)

 • 3:30 Jue 110 yɛ jasin mun

 • 3:40 FLIMUN: Neemi: “Aklunjuɛ ng’ɔ fin Zoova’n ti amun fiawlɛ.”—Bue 1 (Neemi 1:1–6:19)

 • 4:15 Sɛ dɔ nga su e uka sran mun naan be kaci Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’n, é kwlá yó sɔ wie mɛn klanman’n nun (Ezai 11:9; Sa Nga Be Yoli’n 24:15)

 • 4:50 Jue 140 yɛ srɛlɛ kasiɛn’n