Afuɛ 2020 nun aɲia’n i siesielɛ

Afuɛ 2020 nun Zoova i Lalofuɛ’m be nvle kun aɲia “An di aklunjuɛ cɛn kwlaa”! i siesielɛ fluwa.

Ya cɛn

Ya cɛn’n aɲia’n ɔ taka Filipufuɛ Mun 4:4—“E Min’n mɔ amun nin i o nun’n ti’n, an di aklunjuɛ cɛn kwlaa. Ń kɛ́n i ekun: An di aklunjuɛ!”

Fue cɛn

Fue cɛn aɲia’n taka Jue Mun 105:3, NWT—“Amun fɛ i dunman m’ɔ ti sanwun’n be di be nuan. Maan be nga be kunndɛ Zoova’n, be klun jɔ.”

Mɔnnɛn cɛn

Mɔnnɛn cɛn aɲia’n taka Jue Mun 37:4, NWT—“Di aklunjuɛ dan kpafuɛ’n Zoova dunman nun, yɛ like kwlaa nga ɔ ɲin o i sin’n, ɔ́ fá mán wɔ.”

Aɲia’n i bo lɔ ndɛ mun

Ndɛ wie mɔ be kwla uka be nga bé trán aɲia’n i bo’n.