Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 1

Sa nga Ɲanmiɛn fiali su’n, i silɛ’n yo fɛ

Sa nga Ɲanmiɛn fiali su’n, i silɛ’n yo fɛ

?Sran wie w’a kan ndɛ kun mɔ ɔ nin a kan kleman sran fi le’n w’a kle wɔ le?— * I sɔ ndɛ’n yɛ be flɛ i kɛ nvialiɛ nun ndɛ’n niɔn. Afin sran uflɛ siman nun. Biblu’n kan kɛ ‘Ɲanmiɛn fiali sa’ kun su. Sa sɔ’n ti i liɛ ngunmin. Afin Ɲanmiɛn kunngba yɛ ɔ si i ɔ. Anzi mun bɔbɔ’n be kunndɛli kɛ bé sí sa sɔ’n nun. ?A kunndɛ kɛ á sí sa sɔ’n nun wie?—

?Kɛ a niɛn i siin’n, ngue yɛ anzi mun be kunndɛli kɛ bé wún i wlɛ ɔ?

Laa kpa’n, Ɲanmiɛn yili bla kun nin yasua kun. Be flɛ yasua’n kɛ Adam, yɛ be flɛ bla’n kusu kɛ Ɛvu. Adam nin Ɛvu yɛ be ti sran klikli mun ɔn. Ɲanmiɛn mannin be lika klanman kun kɛ be tran nun. Be flɛ lika sɔ’n kɛ Edɛni fie. Sɛ ɔ ti kɛ Adam nin Ɛvu be ɲin yili Ɲanmiɛn’n, nn be nin be mma mun be kwla dili asiɛ’n su junman naan i wunmuan’n kaci lika klanman kpa kɛ fie sɔ’n sa. Kpɛkun nn be kwla trannin lika klanman sɔ’n nun tititi. ?Sanngɛ like nga Adam nin Ɛvu be yoli’n te o ɔ klun?—

Adam nin Ɛvu be ɲin w’a yiman Ɲanmiɛn. I sɔ’n ti yɛ andɛ’n, e nunman mɛn klanman’n nun ɔn. Sanngɛ Ɲanmiɛn seli kɛ ɔ́ wá yó naan asiɛ wunmuan’n kaci lika klanman naan sran mun be di aklunjuɛ tititi. Kpɛkun be su wuman. ?Ɔ́ yó sɛ naan i sɔ’n w’a kpɛn su? Sran’m be kwlá wunmɛn i wlɛ, afin Ɲanmiɛn w’a yiyiman nun w’a kleman be. Ɔ fiali su cɛli kpa.

Kɛ Zezi bali asiɛ’n su wa’n, ɔ kannin nvialiɛ nun ndɛ sɔ’n i ndɛ kleli sran mun. I waan sa nga Ɲanmiɛn fa fiɛli i sran’m be ɲrun’n yɛle Ɲanmiɛn Sielɛ’n. Zezi seli sran’m be kɛ be srɛ naan Ɲanmiɛn Siɛlɛ sɔ’n, i blɛ’n ju. Afin Ɲanmiɛn Sielɛ’n ti yɛ asiɛ’n káci lika klanman ɔn.

?A kunndɛman kɛ á sí sa nga Ɲanmiɛn fiali su’n i kpa?— Nán ɔ wla fi su kɛ be nga be ɲin yi Zoova’n be ngunmin yɛ bé trán mɛn klanman’n nun ɔn. Biblu’n kan yasua nin bla kaka kpa mɔ be ɲin yili Zoova’n, be ndɛ. ?A kunndɛ kɛ á sí sran sɔ mun?— Nian like nga sran sɔ’m be yoli’n, ɔ nin wafa nga a kwla yo kɛ be sa’n.

KANNGAN BE Ɔ BIBLU’N NUN

^ ndɛ kpɔlɛ 3 Sɛ a nin ɔ wa’n amún kánngan fluwa nga nun naan a wun nzɔliɛ ng’ɔ o yɛ’n (—) kosan kun i ɲrun’n, jran naan ba’n tɛ kosan’n su.