Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Afuɛ 2017-2018 nun akpasua kun aɲia’n mɔ betɛli’n i janunfuɛ kun bá’n, i siesielɛ’n

Nian afuɛ 2017-2018 nun akpasua kun aɲia’n mɔ betɛli’n i janunfuɛ kun bá ɔ́ wá yíyí ndɛ wie mun i bo lɔ’n, i siesielɛ’n.

Nán e yaci Klist i mmla’n i su falɛ

Akpasua kun aɲia nga i bo’n, bé wá yíyí like nga be flɛ i Klist i mmla’n i nun, kpɛkun ɔ́ wá klé e wafa nga e kwla nanti su’n.

Amun tɛ kosan nga’m be su

Bé tɛ́ kosan nga’m be su akpasua kun aɲia’n i bo lɔ.