Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Afuɛ 2017-2018 nun akpasua kun aɲia’n mɔ akpasua sunianfuɛ’n ijɔ i bo’n, i siesielɛ

Amun tɛ kosan nga’m be su

Amun tɛ kosan nga’m be su
  1. ?Ngue ti yɛ sa kpa yolɛ’n ti kekle-ɔ? (1 Piɛ. 5:8; Rɔm. 12:2; Rɔm. 7:21-25)

  2. ?Ngue yɛ sran ng’ɔ lua like nga i bɔbɔ klo i’n, ɔ yo-ɔ? ?Yɛ ngue yɛ e kwla yo naan y’a yoman sɔ-ɔ? (Gal. 6:8)

  3. ?Wan mun yɛ ɔ fata kɛ e “yo be ye” ɔ? (Gal. 6:10)

  4. ?Wafa sɛ yɛ e kwla lua like nga Ɲanmiɛn wawɛ’n klo i’n niɔn? (Gal. 6:8)

  5. ?Sɛ y’a fɛman’n, ngue yɛ é ɲɛ́n i-ɔ? (Gal. 6:9)