Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Ngue yɛle Ɲanmiɛn Sielɛ’n?

?Ngue yɛle Ɲanmiɛn Sielɛ’n?

?A bu i kɛ ɔ ti...

 • like kun m’ɔ o be awlɛn’n nun ɔn?

 • akunndan nun ndɛ?

 • awa kun m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ ɔ?

 NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N

“Nyanmiɛn b’ɔ o nglo lɔ’n ɔ́ síe famiɛn diwlɛ kun m’ɔ su saciman le.”​—Daniɛl 2:44, Nyanmiɛn Ndɛ’n.

‘B’a fa ba yasua kun b’a man ye. Nyanmiɛn fali sielɛ’n wlɛli i sa nun.’​—Ezai 9:5.

WAFA NGA NDƐ SƆ’N KWLA YO Ɔ YE’N

 • Awa kpa kun wá síe mɛn’n, kpɛkun ɔ bɔbɔ a kwla ɲan su mmlusuɛ. —Ezai 48:17, 18.

 • Mɛn uflɛ ng’ɔ́ bá lɛ’n nun’n, a su tɔman tukpacɛ le, yɛ a dí aklunjuɛ.—Sa Nglo Yilɛ 21:3, 4.

 ?E KWLA LAFI NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N SU SAKPA?

Sa nɲɔn ti’n, e kwla tɛ su kɛ ɛɛn:

 • Like nga Ɲanmiɛn Sielɛ’n wá yó’n, Zezi kleli e. Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ be srɛ maan Ɲanmiɛn Sielɛ’n ju, naan be yo Ɲanmiɛn i klun sa’n asiɛ’n su wa. (Matie 6:9, 10) Wafa nga Ɲanmiɛn tɛ́ srɛlɛ sɔ’n su’n, Zezi yili i nglo.

  I nun mɔ Zezi te o asiɛ’n su wa’n, ɔ mannin be nga awe kun be’n be aliɛ, ɔ yoli tukpacifuɛ’m be juejue. Kpɛkun ɔ cɛnnin be nga be wuli’n be nguan! (Matie 15:29-38; Zan 11:38-44) Ninnge nga Ɲanmiɛn Sielɛ’n wá yó mán sran mun’n, yɛ Zezi yili i nglo kan lɛ ɔ. Afin i yɛ ɔ́ ti Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su Famiɛn’n niɔn.—Sa Nglo Yilɛ 11:15.

 • Sa nga be ju mɛn’n nun’n be kle weiin kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ w’a mantan koko. Zeziseli kɛ, ka naan Ɲanmiɛn Sielɛ’n wa man sran’m be fɔundi’n, alɛ’n trú mɛn’n nun, awe’n kpɛ́n, yɛ asiɛ’n kéje.—Matie 24:3, 7.

  Andɛ’n, e wun i sɔ sa liɛ mun. I sɔ’n ti’n, e kwla lafi su kpa kɛ ɔ ka kaan sa’n, Ɲanmiɛn Sielɛ’n wá núnnún sa sɔ’m be kwlaa.

 BU KOSAN NGA SU AKUNNDAN

?Kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su famiɛn’n wá síe mɛn’n, lika’n wá yó sɛ?

Biblu’n tɛ kosan sɔ’n su JUE MUN 37:29 ɔ nin EZAI 65:21-23 be nun.