Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 9

Ɲanmiɛn i janvuɛ mun

Ɲanmiɛn i janvuɛ mun

Zezi Klist ti Zoova Wa nin i awlɛn su janvuɛ kpafuɛ’n. I nun mɔ Zezi nin a baman asiɛ’n su wa’n, m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n, ɔ ti aolia nun sran, ɔ le tinmin. (Zan 17:5) Kpɛkun ɔ bali asiɛ’n su wa sran’m be Ɲanmiɛn i su nanwlɛ klelɛ. (Zan 18:37) Kusu kɛ ɔ ko yo naan klɔ sran aɲinyiɛfuɛ’m b’a ɲan be ti sa tɛ’n nin wie’n be sa nun ti’n, ɔ fɛli i nguan’n mannin. (Rɔmfuɛ Mun 6:23) Siɛn’n, Zezi yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn Sielɛ’n m’ɔ ti ɲanmiɛn su lɔ awa’n ng’ɔ́ wá yó maan asiɛ’n káci mɛn klanman’n, i su famiɛn’n niɔn.—Sa Nglo Yilɛ 19:16.

Anzi’m be kusu be ti Zoova i janvuɛ wie. Anzi’m b’a tranman asiɛ’n su wa kɛ klɔ sran sa. Ɲanmiɛn dun mmua yili be ɲanmiɛn su lɔ ka naan w’a yi asiɛ’n. (Zɔb 38:4-7) Anzi’m be ti akpi sɔ lele akpi. (Daniɛl 7:10) Ɲanmiɛn i janvuɛ sɔ’m be klo kɛ sran’m be suan Zoova i su nanwlɛ’n.—Sa Nglo Yilɛ 14:6, 7.

Ɲanmiɛn le janvuɛ asiɛ’n su wa wie, ɔ flɛ be i lalofuɛ mun. Kɛ bé dí jɔlɛ’n, lalofuɛ’n i like ng’ɔ si i sran’n i su annzɛ sa’n i su’n, yɛ ɔ kan-ɔn. Zoova i Lalofuɛ’m be kle be wiengu mun like nga be si i Zoova ɔ nin i klun sa’n be su’n. (Ezai 43:10, NW) Kɛ anzi’m be liɛ’n sa’n, lalofuɛ sɔ’m be klo kɛ bé úka amun naan amun suan Zoova i su ndɛ nanwlɛ’n. Be klo kɛ amun yo Ɲanmiɛn i janvuɛ wie.