Zonasi 1:1-17

  • Zonasi waan ɔ́ kpɛ́ Zoova i atin srɛ (1-3)

  • Zoova yoli maan aunmuan dan kpa kun fitali (4-6)

  • Zonasi ti yɛ sa sɔ’n juli-ɔ (7-13)

  • Be toli Zonasi yili i jenvie’n nun (14-16)

  • Jue dan kun mɛnnin Zonasi (17)

1  Zoova kannin ndɛ kleli Zonasi*+ m’ɔ ti Amitai i wa’n. Ɔ seli i kɛ:  “Jaso, kɔ Ninivu+ m’ɔ ti klɔ dan’n su lɔ, ko kan sa nga ń wá fá yó lɔfuɛ mun’n i ndɛ kle be. Afin n wun sa tɛtɛ nga be yo’n.”  Sanngɛ Zonasi kunndɛ kɛ ɔ́ wánndi Zoova kɔ́ Taasisi. I sɔ’n ti’n, ɔ ɔli Zope kpɛkun ɔ wunnin mmeli kun m’ɔ su kɔ Taasisi’n. Ɔ tuali sika, kpɛkun ɔ nin be nga be o mmeli’n nun’n be ɔli Taasisi. Ɔ ɔli Zoova i wun mmua.  Zoova yoli maan aunmuan dan kpa kun fitali jenvie’n su. Aunmuan’n nin nzue m’ɔ tɔ dan’n ti’n, ɔ ka kan naan mmeli’n w’a bubu.  Srɛ kunnin mmeli kanfuɛ mun dan kpa. Ɔ maan be tinuntinun be kpan flɛli be amuin mun kɛ be uka be. Be toli ninnge nga be o mmeli’n nun’n guali jenvie’n nun naan mmeli’n yo fokofoko.+ Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Zonasi w’a jra mmeli’n i klun mmua kpa lɔ. W’a ko la, yɛ ɔ su lafi kpa pɔɔ.  Mmeli’n i su kpɛn’n ɔli i wun lɔ naan w’a se i kɛ: “?Ngue ti yɛ a su lafi-ɔ? Jaso, kpan flɛ ɔ amuin liɛ’n. Sɛ Ɲanmiɛn Kpli sí e aunnvɔɛ naan e su wuman-o!”+  Mmeli kanfuɛ’m be seli be wiengu kɛ: “An bla maan e tu fɔtɔ+ naan e wun sran nga ti yɛ sa kekle nga w’a tɔ e su’n.” Kɛ be tuli fɔtɔ’n, ɔ tɔli Zonasi su.+  Yɛ be seli Zonasi kɛ: “?Wan ti yɛ maan sa kekle nga w’a tɔ e su-ɔ? ?Ngue junman yɛ a di-ɔ? ?Nin yɛ a fin-ɔn? ?A fin nvle benin nun? ?Akpasua benin su yɛ a fin-ɔn? Yaci, kan kle e.”  Ɔ tɛli be su kɛ: “N ti Ebre. N su* Ɲanmiɛn Zoova m’ɔ o nglo lɔ’n. I yɛ ɔ yili jenvie’n nin asiɛ’n niɔn.” 10  Kɛ be tili i sɔ’n, srɛ kunnin be dan kpa trali laa’n. I sɔ’n ti’n be seli i kɛ: “?Ngue ti yɛ a yoli sɔ-ɔ?” (Be kannin sɔ afin ɔ seli be kɛ ɔ su wanndi Zoova.) 11  Be usɛli i kɛ: “?Ngue yɛ ɔ fata kɛ e fa yo wɔ naan jenvie’n w’a go nun-ɔn?” Afin jenvie’n boman aɔwi. 12  Ɔ tɛli be su kɛ: “An man min su be yi i jenvie’n nun. I liɛ’n, jenvie’n gó nun. Afin n si kɛ min ti yɛ aunmuan dan nga su kle amun yalɛ-ɔ.” 13  Mmeli kanfuɛ’m be miannin be ɲin kpa naan bé kán mmeli’n kɔ́ asiɛ ba’n su lɔ. Sanngɛ ngbɛn-ɔn. Afin kɛ bé yó sɔ’n, nn blɛ li yɛ b’a se jenvie’n kɛ ɔ bo kpa-ɔ. 14  I sin’n, be kpan flɛli Zoova. Be seli kɛ: “Ee Zoova, yaci, nán maan bian nga dunman nun ti’n e wu. Nán maan bian mɔ w’a yoman sa tɛ fi’n i wie’n ka e su. Afin Zoova, like nga a klo’n yɛ a yoli-ɔ.” 15  Ɔ maan be mannin Zonasi su, be to i yili i jenvie’n nun. Yɛ jenvie’n goli nun-ɔn. 16  Srɛ kunnin sran mun dan kpa Zoova ti,+ kpɛkun be yili tɛ be mannin Zoova, yɛ be tɛli i nda. 17  Zoova yoli maan jue dan kpa kun wa mɛnnin Zonasi. Ɔ kali jue’n i klun lɔ cɛn ba klonglo nsan.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

I bo’n yɛ: “Auble.”
Ebr., “sro.”