Sa nga be yili i nglo kleli Zan’n 12:1-17

  • Bla’n nin ba yasua’n, ɔ nin dragɔn’n (1-6)

  • Misɛli nin dragɔn’n be kunnin (7-12)

    • Be kannin dragɔn’n i bo be yili i asiɛ’n su (9)

    • Suɛn Tɔnfuɛ’n si kɛ i blɛ’n w’a sɔnman kun (12)

  • Dragɔn’n kle bla’n i ɲrɛnnɛn (13-17)

12  Nzɔliɛ dan kun fiteli ɲanmiɛn su lɔ. Yɛle kɛ bla kun+ wlali wia’n kɛ tralɛ sa, yɛ anglo ba’n wo i ja bo. Kpɛkun famiɛn kle kun wo i ti. Nzraama blu-nin-nɲɔn (12) be o famiɛn kle sɔ’n su.  Bla’n ti wunnzɛfuɛ, yɛ i ba wulɛ blɛ’n w’a ju. Ɔ maan i klun m’ɔ yo i ya’n ti’n, ɔ kpan.  Nzɔliɛ kun ekun fiteli ɲanmiɛn su lɔ. Yɛle kɛ n wunnin dragɔn*+ dan kun. Ɔ blo kɛ sin sa. I ti’m be ti nso, yɛ i wɛ’m be ti blu. Kpɛkun famiɛn kle o i ti nso’m be su.  Ɲanmiɛn su lɔ nzraama+ mɔ be bubuli be nun akpasua nsan’n, dragɔn i lua’n kuannin be nun akpasua kun guali asiɛ’n su wa.+ Kpɛkun ɔ ko trannin bla+ m’ɔ su wa wu ba’n i ɲrun lɛ. I liɛ’n, kɛ ɔ wu ba cɛ’n, ɔ́ dí i wa’n.  Bla’n wuli ba+ yasua kun. Ba yasua sɔ’n, ɔ́ wá fá blalɛ kpɔnman kánkán mɛnmɛn’m be nunfuɛ’m be kwlaa.+ Be fali bla’n i wa’n ndɛndɛ be ɔli Ɲanmiɛn nin i famiɛn bia’n be wun lɔ.  Kpɛkun bla’n wanndi ɔli aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ. Ɲanmiɛn siesieli lika kun lɔ mɛnnin i naan be mɛn i like lɔ naan ɔ di. Ɔ́ trán lɔ lele cɛn ba akpi kun ya nɲɔn ablesiɛn (1.260).+  Kpɛkun alɛ tɔli ɲanmiɛn su lɔ: Misɛli*+ nin i anzi mun, be nin dragɔn’n be kunnin. Yɛ dragɔn nin i anzi’m be nin be kunnin.  Sanngɛ dragɔn’n nin i anzi mun b’a kwlaman be,* yɛ b’a ɲanman tranwlɛ ɲanmiɛn su lɔ kun mlɔnmlɔn.  Be kannin dragɔn+ dan’n i bo. Dragɔn sɔ’n yɛle wuo lalaa+ mɔ be flɛ i Suɛn Tɔnfuɛ+ nin Satan’n.+ I yɛ ɔ laka asiɛ’n sufuɛ’m be kwlaa mɔ be mlin’n niɔn.+ Be kɛnnin i nin i anzi’m be bo guali be asiɛ’n su.+ 10  N tili sran kun nɛn ɲanmiɛn su lɔ, ɔ tɛli kekle kpa. Ɔ seli kɛ: “Siɛn’n, e Ɲanmiɛn’n ti’n sran’m b’a ɲan be ti.+ W’a yi i tinmin’n i nglo. I Sielɛ’n+ w’a bo i bo, yɛ i Klisi’n w’a bo sran’m be sielɛ bo. Afin sran ng’ɔ tɔn e niaan’m be suɛn wia nun nin kɔnguɛ Ɲanmiɛn ɲrun’n,+ b’a kɛn i bo b’a yi i asiɛ’n su! 11  Be kwlɛli i,+ Bua Ba’n i mmoja’n+ nin jasin nga be boli’n ti.+ Yɛ kannzɛ bɔbɔ be waan bé kún be’n, b’a sroman wie’n.+ 12  I sɔ’n ti’n, ɲanmiɛn su lɔ’n nin amun mɔ amun tran lɔ’n, maan amun klun jɔ! Sanngɛ asiɛ’n nin jenvie’n,+ amun yako. Afin Suɛn Tɔnfuɛ’n w’a to amun lɔ. Yɛ w’a fa ya dan kpa afin ɔ si kɛ i blɛ’n w’a sɔnman kun.”+ 13  Kɛ dragɔn’n wunnin kɛ b’a kɛn i bo b’a yi i asiɛ’n su’n,+ ɔ kleli bla+ m’ɔ wuli ba yasua’n i ɲrɛnnɛn. 14  Sanngɛ be fali anunman ɲin dan’n+ i ndɛwa nɲɔn’n mannin bla’n naan ɔ tu wɔ wuo’n+ i wun mmua, ɔ tu wɔ i tranwlɛ m’ɔ o aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ’n nun. Bé mɛ́n i like lɔ naan ɔ di, blɛ kun nin blɛ kpanngban nin blɛ kun i bue.*+ 15  Kpɛkun wuo’n fili nzue dan wie guali naan ɔ mɛn bla’n. 16  Sanngɛ asiɛ’n deli bla’n. Asiɛ’n trɛli i nuan’n nun ɔ mɛnnin nzue mɔ dragɔn’n fi guali’n. 17  Ɔ maan dragɔn’n fali bla’n i wun ya. Kpɛkun ɔ nin bla’n i osu’n nunfuɛ+ nga be kali lɛ mɔ be nanti Ɲanmiɛn i mmla’m be su’n, mɔ be kan Zezi i ndɛ’n be ko kunnin.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ɔ ti kɛ wuo dan wie sa.
I bo’n yɛ: “?Wan yɛ ɔ ti kɛ Ɲanmiɛn sa-ɔ?”
Be kwla se ekun kɛ “Sanngɛ be kwlali dragɔn’n.”
Yɛle kɛ, blɛ nsan nin sin.