Rɔmunfuɛ Mun 6:1-23

  • Be yoli e batɛmun naan e nin Klisi e kaci sran wunmuan naan e ɲan nguan uflɛ (1-11)

  • Nán amun man sa tɛ’n i atin naan ɔ sie amun wunnɛn’n (12-14)

  • Amun timan sa tɛ’n i kanga kun, amun a kaci Ɲanmiɛn i kanga (15-23)

    • Sa tɛ’n i akatua’n yɛle wie’n. Like nga Ɲanmiɛn fa cɛ e’n, yɛle nguan’n (23)

6  ?Ɔ maan é sé sɛ? ?Ɔ fata kɛ e yo sa tɛ’n i titi naan Ɲanmiɛn i aklunye’n yo dan?  Nán maan ɔ yo sɔ mlɔnmlɔn! Afin sa tɛ’n ti yɛ e wu-ɔ.+ ?Ɔ maan ngue ti yɛ é yó sa tɛ’n titi-ɔ?+  ?Annzɛ amun siman kɛ e kwlaa nga be yoli e batɛmun mɔ e nin Klisi Zezi y’a kaci sran wunmuan’n,+ be yoli e batɛmun naan e wu kɛ i sa wie?+  Ɔ maan be sieli e nin Klisi. Afin be yoli e batɛmun naan e wu kɛ i sa wie,+ naan wafa kunngba nga Siɛ’n i aɲrunɲan’n ti’n ɔ ɲannin nguan’n, e kusu e nanti ajalɛ uflɛuflɛ kun su.+  Sɛ e nin i e kacili sran wunmuan naan e wuli kɛ i sa’n,+ saan e nin i é káci sran wunmuan, yɛ bé cɛ́n e kɛ i sa wie kusu.+  Afin be boboli i nin e nzuɛn laa’n waka’n su,+ naan e wunnɛn mɔ fɔ o nun’n, w’a sieman e kun,+ naan y’a yoman sa tɛ’n i kanga kun.+  Afin kɛ sran kun ko wu’n, be boman sa tɛ ng’ɔ yoli i laa’n su be diman jɔlɛ kun.*  Asa ekun’n, sɛ e nin Klisi yɛ e wuli’n, e lafi su kɛ e nin i é cɛ́n.  Afin e si kɛ siɛn mɔ Klisi w’a cɛn’n,+ ɔ su wuman kun mlɔnmlɔn.+ Wie’n kwlɛmɛn i kun. 10  Afin wulɛ ng’ɔ wuli lɛ’n, ɔ wuli naan ɔ́ núnnún sa tɛ’n kpɛ kunngba cɛ.+ Sanngɛ ɔ o nguan nun naan w’a kwla yo Ɲanmiɛn i klun sa’n. 11  I wafa kunngba’n, sa tɛ yolɛ nun’n, maan amun bu amun wun kɛ amun a wu sa. Sanngɛ Ɲanmiɛn klun sa yolɛ nun’n, Klisi Zezi ti’n, maan amun bu amun wun kɛ amun a ɲan nguan.+ 12  I sɔ’n ti’n, nán amun man sa tɛ’n i atin kun naan ɔ sie amun wunnɛn m’ɔ wu’n kɛ famiɛn sa,+ naan amun yo i klun sa’n. 13  Asa kusu’n, nán amun fa amun wunnɛn’n man sa tɛ’n naan amun yo like ng’ɔ timan su’n kun. Sanngɛ amun fa amun wunnɛn’n man Ɲanmiɛn kɛ b’a cɛn amun sa. Yɛ amun fa amun wun man Ɲanmiɛn naan amun yo sa ng’ɔ ti kpa’n.+ 14  Ɔ fataman kɛ sa tɛ’n sie amun. Afin amun diman Moizi mmla’n su,+ sanngɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ yo amun ye-ɔ.+ 15  ?Ngue yɛ i sɔ’n kle-ɔ? ?Kɛ mɔ e diman Moizi mmla’n su mɔ Ɲanmiɛn w’a yo e ye’n ti’n, ɔ fata kɛ e yo sa tɛ?+ Nán maan ɔ yo sɔ mlɔnmlɔn! 16  ?Amun siman kɛ sɛ amun fa amun wun man sran kun naan amun ɲin yi i’n, amun ti sran sɔ’n i kanga?+ I sɔ’n ti’n, sɛ amun ti sa tɛ’n i kanga’n,+ i bo m’ɔ́ gúa mán amun’n yɛle wie’n.+ Sanngɛ sɛ amun ti aɲinyiɛfuɛ’n, i bo m’ɔ́ gúa mán amun’n yɛle sa kpa’n. 17  É lá Ɲanmiɛn i ase. Afin kannzɛ laa amun ti sa tɛ’n i kanga’n, sanngɛ siɛn’n, amun a kaci aɲinyiɛfuɛ. Ɔ maan amun tu amun klun fa ndɛ ng’ɔ kleli amun m’ɔ fa mannin amun’n su kpa. 18  Siɛn mɔ amun a ɲan amun ti sa tɛ’n i sa nun’n,+ amun a kaci sa kpa’n i kanga.+ 19  Kɛ mɔ fɔ o amun nun’n, i ti yɛ n kan ndɛ nga klɔ sran’m be kwla wun i wlɛ’n niɔn. Afin amun fali amun wunnɛn’n wlali sa kainkain nin sa tɛtɛ’m be sa nun, yɛ amun yoli be kanga. Ɔ maan amun yoli sa tɛ. Sanngɛ siɛn’n, maan amun fa amun wunnɛn’n wla sa kpa’n i sa nun, yɛ amun yo i kanga naan amun yo sanwun.+ 20  Afin i nun nga amun ti sa tɛ’n i kanga’n, like fi mianman amun kɛ amun yo sa kpa. 21  ?Blɛ sɔ’n nun’n, sa nga amun yoli’n i bo guali sɛ mannin amun? Sa sɔ’m be ti’n, ɲannzuɛn kun amun andɛ. Afin sa sɔ’m be agualiɛ’n yɛle wie’n.+ 22  Sanngɛ siɛn mɔ amun a ɲan amun ti sa tɛ’n i sa nun’n, mɔ amun a kaci Ɲanmiɛn i kanga’n, amun su yo ninnge nga be jɔ Ɲanmiɛn klun’n,+ mɔ i agualiɛ’n yɛle nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.+ 23  Afin sa tɛ’n i akatua’n yɛle wie’n.+ Sanngɛ like nga Ɲanmiɛn fa cɛ e’n, yɛle nguan m’ɔ leman awieliɛ’n+ Klisi Zezi m’ɔ ti e Min’n i ti.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “nn b’a yaci i sa tɛ’n b’a cɛ i.”