Rɔmunfuɛ Mun 5:1-21

  • Klisi ti’n e nin Ɲanmiɛn e afiɛn w’a sɛ (1-11)

  • Adan ti yɛ e wu-ɔ, yɛ Klisi ti yɛ e ɲan nguan-ɔn (12-21)

    • Sran’m be kwlaa be yo sa tɛ, yɛ wie’n wo be kwlaa be su (12)

    • Sran kunngba i sa kpa ng’ɔ yoli’n (18)

5  I sɔ’n ti’n, kɛ mɔ b’a bu e sran kpa Ɲanmiɛn su mɔ e lafi’n ti’n,+ maan e nin Ɲanmiɛn e nanti klanman* e Min Zezi Klisi dunman nun.+  I dunman nun’n Ɲanmiɛn kwla yo e ye, i su mɔ e lafi’n ti. Kɛ é sé yɛ bɔbɔ’n, e su di ye sɔ’n.+ I sɔ’n ti’n, maan e klun jɔ,* afin e lafi su kɛ é ɲán aɲrunɲan ng’ɔ fin Ɲanmiɛn’n.  Sanngɛ nɛ́n i sɔ ngunmin ti-ɔ. Kɛ e o ɲrɛnnɛn nun bɔbɔ’n, maan e klun jɔ.*+ Afin e si kɛ ɲrɛnnɛn sɔ’n yo maan e kaci sran mɔ be tra be awlɛn-ɔn.+  Yɛ kekle jranlɛ’n yo maan Ɲanmiɛn klun jɔ e wun.+ I sɔ’n kusu yo maan e wla o like kun su.+  Yɛ e wla m’ɔ o like kun su’n ti’n, e sa sin bubuman e.+ Afin Ɲanmiɛn fɛli i wawɛ’n mannin e. I wawɛ’n sɔ’n maan e wun kɛ Ɲanmiɛn klo e.+  I nun nga e ti sa tɛ yofuɛ’n,*+ Klisi wuli be nga be sroman Ɲanmiɛn’n be ti. Kɛ i yolɛ blɛ’n juli’n yɛ ɔ yoli-ɔ.  Nanwlɛ, kɛ ɔ ko yo naan sran kun wu sran kun m’ɔ yo sa’n i nuan su sɛsɛ’n i ti’n, ɔ ti kekle. Sanngɛ atrɛkpa’n, sran wie kwla kplin su kɛ ɔ́ wú klun ufuefuɛ kun ti.  Sanngɛ Ɲanmiɛn kle e kɛ ɔ klo e, afin i nun mɔ e ti sa tɛ yofuɛ’n, e ti’n Klisi wuli.+  Kɛ mɔ siɛn’n, i mmoja’n ti’n b’a bu e sran kpa’n,+ cɛn nga Ɲanmiɛn i ya’n jaso’n, é ɲán e ti.+ 10  Afin laa mɔ e nin Ɲanmiɛn e afiɛn sɛman’n, i Wa’n i wie’n ti’n,+ e nin i e afiɛn wa sɛli. Ɔ maan siɛn’n m’ɔ o nguan nun’n, e lafi su kpa kɛ é ɲán e ti. 11  Sanngɛ nɛ́n i sɔ ngunmin ti yɛ e klun ti jɔwa-ɔ. E klun jɔ afin e Min Zezi Klisi ti’n, e nin Ɲanmiɛn e o nun. I yɛ ɔ yoli ti yɛ siɛn’n e nin Ɲanmiɛn e afiɛn w’a sɛ-ɔ.+ 12  I sɔ’n ti’n, wafa kunngba nga sran kun* ti’n sa tɛ yolɛ’n bali mɛn’n nun’n, mɔ sa tɛ’n kusu ti’n wie’n bali’n,+ mɔ wie’n wo sran’m be kwlaa be su’n, afin be kwlaa be yoli sa tɛ’n+ 13  Afin sa tɛ yolɛ’n bali mɛn’n nun kwlaa naan Mmla’n w’a ba. Sanngɛ sɛ mmla’n nunman lɛ’n, be kwlá seman sran kun kɛ w’a yo sa tɛ.+ 14  Ɔ nin i sɔ ngba’n, wie’n kacili kɛ famiɛn sa. Kɛ ɔ fɛ i Adan blɛ su lele m’ɔ́ fá jú Moizi blɛ su’n, ɔ sieli sran’m be kwlaa. I kpa bɔbɔ’n, be nga be yoli sa tɛ mɔ be sa tɛ liɛ’n timan kɛ Adan liɛ’n sa’n, ɔ sieli be wie. Adan sɔ’n, ɔ ti kɛ sran ng’ɔ fata kɛ ɔ bla’n sa.+ 15  Sanngɛ like nga Ɲanmiɛn fa cɛ sran’n, ɔ nin sa tɛ’n be timan kun. Afin sɛ sran kunngba i sa tɛ’n ti’n, sran kpanngban be wuli’n, i wafa kunngba’n, Zezi Klisi kunngba i aklunye dan’n ti’n,+ Ɲanmiɛn wá cɛ́ sran kpanngban be like, yɛ ɔ́ yó be ye dan.+ 16  Like nga Ɲanmiɛn fa cɛli’n, ɔ nin sa nga sran ng’ɔ yoli sa tɛ’n ɔ yoli’n, be timan kun.+ Afin sran kun i sa tɛ ng’ɔ yoli’n ti’n, be dili i jɔlɛ yɛ be buli i fɔ.+ Sanngɛ like nga Ɲanmiɛn fa cɛli e’n ti’n, ɔ buli sran mɔ be yoli sa tɛ kpanngban’n, be sran kpa.+ 17  Afin sɛ sran kunngba i sa tɛ ng’ɔ yoli’n ti’n, wie’n sieli sran mun kɛ famiɛn sa’n,+ Ɲanmiɛn maan be nga be ɲɛn i aklunye dan’n i su mmlusuɛ’n, m’ɔ bu be sran kpa’n,+ bé ɲán nguan yɛ bé dí famiɛn+ sran kunngba sɔ’n i dunman nun ti. Sran sɔ’n yɛle Zezi Klisi.+ 18  Ɔ maan sran kunngba i sa tɛ ng’ɔ yoli’n ti’n, be buli sran wafawafa kwlaa be fɔ.+ I kunngba’n, sran kunngba i sa kpa ng’ɔ yoli’n ti’n, be bu sran wafawafa kwlaa+ be sran kpa naan be ɲan nguan.+ 19  Kɛ nga sran kunngba i ɲin kekle’n ti’n, sran kpanngban be kacili sa tɛ yofuɛ’n sa’n,+ i wafa kunngba’n, sran kunngba i aɲinyiɛ’n ti’n, bé bú sran kpanngban be sran kpa.+ 20  Ɔ maan kɛ ɔ ko yo naan sa tɛ’n i ɲin w’a fite’n, i ti yɛ Mmla’n kpɛnnin lɛ-ɔ.+ Sanngɛ sɛ sa tɛ yolɛ’n sɔn’n, Ɲanmiɛn i aklunye’n yó dan trá su. 21  ?Ngue ti yɛ ɔ ti sɔ-ɔ? Ɔ ti sɔ afin sa tɛ’n nin wie’n be sieli sran mun kɛ famiɛn sa.+ Ɔ maan i wafa kunngba’n, ɔ fata kɛ Ɲanmiɛn i aklunye dan’n ɔ sie sran mun kɛ famiɛn sa, naan be bu be sran kpa, naan e Min Zezi Klisi dunman nun’n, be ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “e nin Ɲanmiɛn e afiɛn sɛ.”
Be kwla se ekun kɛ “I sɔ’n ti’n, e klun jɔ.”
Be kwla se ekun kɛ “e klun jɔ.”
Glk., “e ti fakafaka’n.”
Annzɛ “yasua kun.”