Fluwa nga Pɔlu klɛli Kolɔsufuɛ mun’n 4:1-18

  • Be nga be le kanga’n be afɔtuɛ manlɛ (1)

  • “An srɛ Ɲanmiɛn titi” (2-4)

  • Maan e nin be nga be timan Klisifuɛ’n e nanti ngwlɛlɛ su (5, 6)

  • Aniaan’m be like yolɛ kasiɛn’n (7-18)

4  Amun nga amun le kanga’n, amun yo be kpa, yɛ amun nin be tran klanman. Afin an si kɛ amun kusu amun le amun Min liɛ. Ɔ o ɲanmiɛn su lɔ.+  An srɛ Ɲanmiɛn titi.+ Maan amun ɲin trɛn i sɔ yolɛ’n su, yɛ an la Ɲanmiɛn ase.+  An srɛ Ɲanmiɛn man e wie+ naan ɔ man e atin naan e kan Klisi’n i su ndɛ m’ɔ ti fiawa’n e kle sran mun. Ndɛ sɔ’n ti yɛ b’a ci min bisua’n nun wa yɛ.+  An srɛ i naan n kwla kɛn i ndɛ’n i weinwein kɛ ɔ nin i fata’n sa.  Maan amun nin be nga be timan Klisifuɛ’n be nanti ngwlɛlɛ su. Kɛ amún yó sɔ’n, maan an fa amun blɛ’n yo ninnge nga be ti cinnjin’n.*+  Maan ndɛ ng’ɔ fin amun nuan fite’n, ɔ yo fɛ kɛ b’a gua nun njin sa.+ I liɛ’n, amún sí wafa ng’ɔ fata kɛ amun tɛ sran kwlaa su’n.+  Min niaan kpa Tisiki+ m’ɔ su Ɲanmiɛn nanwlɛ su m’ɔ ti e Min’n i kanga kɛ e sa wie’n, ɔ́ wá kán min su ndɛ kwlaa klé amun.  Ń má súnmɛn i amun wun lɔ. I liɛ’n, amún sí e su ndɛ, kpɛkun ɔ́ guá amun awlɛn su nzue.  Ɔ nin Onezimun+ m’ɔ ti min niaan kpa mɔ n klo i kpa’n, m’ɔ fin amun wun lɔ’n yɛ bé kɔ́-ɔ. Bé wá kán sa kwlaa ng’ɔ o wa’n i ndɛ bé klé amun. 10  Aristaki+ m’ɔ nin min o bisua wa’n, ɔ́ yó amun like. Marki+ m’ɔ nin Baanabasi be ti ngawangawa’n, ɔ́ yó amun like wie. I yɛ be seli amun kɛ sɛ ɔ kɔ amun wun lɔ’n, amun sɔ i nun kpa’n+ niɔn. 11  Zezi mɔ be flɛ i ekun kɛ Zistisi’n, ɔ́ yó amun like wie. Sran sɔ’m be ti Zifu.* Be ngunmin yɛ be nin min be di Ɲanmiɛn Sielɛ’n i junman’n niɔn. Yɛ be wla min fanngan kpa. 12  Epafrasi+ m’ɔ fin amun wun lɔ’n, m’ɔ ti Klisi Zezi i kanga’n, ɔ́ yó amun like. Ɔ srɛ Ɲanmiɛn tankaan kpa man amun cɛn kwlaa naan amun tin kpa naan amun lafi su kpa kɛ Ɲanmiɛn wá yó naan i klun sa’n kwlaa ɔ kpɛn su. 13  Amun nin Laodise lɔfuɛ mun nin Erapolisi lɔfuɛ’m be ti’n, ɔ miɛn i ɲin kpa. N kwla di i sɔ’n i ti lalo. 14  E niaan kpa Liki+ m’ɔ ti dɔɔtrɔ’n, ɔ́ yó amun like. Demasi kusu waan ɔ́ yó amun like wie.+ 15  An yo aniaan nga be o Laodise lɔ’n, ɔ nin aniaan bla Nɛnfa nin asɔnunfuɛ nga be yiɛ i awlo lɔ’n, be like.+ 16  Kɛ amun ko wie fluwa nga nun kanngan’n, an fa ko man Laodise lɔ asɔnun’n i nunfuɛ mun naan be kanngan nun wie.+ Kpɛkun amun kusu an kanngan nga n klɛli ko mannin be’n i nun wie. 17  Asa ekun’n, maan an kan ndɛ yɛ’n kle Aasipu:+ “Nian junman nga e Min’n i dunman nun’n a sɔli nun’n su kpa, naan di guɛguɛ i bo.” 18  Min bɔbɔ min Pɔlu mɔ n su fa min sa n klɛ fluwa yɛ’n,+ ń yó amun like. Nán an wla fi su kɛ b’a ci min bisua wa.+ Maan Ɲanmiɛn yo amun ye.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Glk., “an to blɛ’n.”
Glk., “be wlali be klɛn.”