Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Fluwa nga Pɔlu klɛli Kolɔsufuɛ mun’n

Ndɛ tre

1 2 3 4

Fluwa’n i nun ndɛ mun

 • 1

  • Aniaan’m be like yolɛ 1, 2)

  • Pɔlu lali Ɲanmiɛn ase, afin Kolɔsufuɛ’m be lafi Zezi su (3-8)

  • Ɔ srɛli Ɲanmiɛn mannin be naan be wɔ be ɲrun Ɲanmiɛn sulɛ’n nun (9-12)

  • Junman cinnjin kpa nga Klisi di’n (13-23)

  • Pɔlu dili junman kekle kpa mannin asɔnun’n i nunfuɛ mun (24-29)

 • 2

  • Ndɛ mɔ Ɲanmiɛn fa fiali sran’m be wun’n yɛle Klisi i su ndɛ’n (1-5)

  • An nian amun wun gblɛfuɛ’m be lika (6-15)

  • Sran nga ti yɛ e wun ninnge sɔ’m be wawɛ’n, yɛle Klisi’n (16-23)

 • 3

  • Nzuɛn laa’n nin nzuɛn uflɛ’n (1-17)

   • Amun wla amun asiɛ’n su wa nzuɛn’m be ase (5)

   • Be wiengu klolɛ’n yo maan sran’m be afiɛn sɛ kpa (14)

  • Awlobo nga be nunfuɛ’m be ti Klisifuɛ’n be afɔtuɛ manlɛ (18-25)

 • 4

  • Be nga be le kanga’n be afɔtuɛ manlɛ (1)

  • “An srɛ Ɲanmiɛn titi” (2-4)

  • Maan e nin be nga be timan Klisifuɛ’n e nanti ngwlɛlɛ su (5, 6)

  • Aniaan’m be like yolɛ kasiɛn’n (7-18)