Fluwa nɲɔn su nga Pɔlu klɛli Korɛntifuɛ mun’n 7:1-16

  • Maan e wla ninnge nga be saci sran’n be ase (1)

  • Pɔlu i klun ti jɔwa Korɛntifuɛ’m be ti (2-4)

  • Ndɛ fɛ nga Titi kannin’n (5-7)

  • Kokolɛ ng’ɔ ti Ɲanmiɛn i liɛ su’n, ɔ nin akunndan kacilɛ (8-16)

7  I sɔ’n ti’n, min sran kpa mun, kɛ mɔ e si kɛ ninnge sɔ’m be o e ɲrun lɔ’n ti’n,+ maan e wla ninnge nga be saci sran i wunnɛn’n nin i akunndan’n be kwlaa be ase+ naan e yo sanwun kpa e tra laa’n e fa kle kɛ e ɲin yi Ɲanmiɛn kpa.  Maan amun man e tranwlɛ amun awlɛn’n nun.+ Y’a yoman sran fi tɛ, y’a saciman sran fi ti nun, yɛ y’a diman sran fi lufle.+  Nán kɛ min waan ń bú amun fɔ ti yɛ n kan sɔ-ɔ. Afin n dun mmua seli kɛ sɛ é wú-o, sɛ é trán nguan nun-o, e nin amun-ɔn.  Kɛ ń kán ndɛ ń klé amun’n, n di amun nanwlɛ. Yɛ n fa amun di min nuan. Min wla w’a gua ase kpa. Sa kwlaa nga be tɔ e su’n be nun’n, n di aklunjɔɛ.+  Nanwlɛ, kɛ e juli Maseduanin+ lɔ’n, y’a wunman e wun fɛ mlɔnmlɔn. Afin sa’m be tɔli e su bue kwlaa su: Gua su lɔ’n, sran’m be tanndannin e ɲrun, yɛ asɔnun’m be ti’n, e kokoli.  Sanngɛ Ɲanmiɛn m’ɔ fɔnvɔ be nga be wla w’a bo’n,+ ɔ yoli maan Titi i balɛ’n fɔnvɔli e.  Nán balɛ m’ɔ bali’n i ngunmin ti-ɔ, sanngɛ fɔnvɔlɛ nga amun fa fɔnvɔli i’n ɔ o nun wie. Afin ɔ seli e kɛ amun wla lo min kpa. Asa ekun’n, ɔ kannin amun awlabɔɛ’n nin min ndɛ m’ɔ lo amun’n i ndɛ. I sɔ’n ti’n, n dili aklunjɔɛ dan ekun.  Sɛ fluwa nga n klɛ n ko mannin amun’n, ɔ boli amun wla’n,+ ɔ yoman min nsisɔ. Kannzɛ bɔbɔ i klikli’n nun’n ɔ yoli min nsisɔ’n (n wunnin kɛ min fluwa’n boli amun wla, sanngɛ w’a boman amun wla w’a cɛman),  sanngɛ siɛn’n, min klun ti jɔwa. Nán kokolɛ mɔ amun kokoli’n i ti yɛ min klun ti jɔwa-ɔ, sanngɛ kɛ amun kokoli mɔ amun kacili amun akunndan’n, i ti yɛ min klun ti jɔwa-ɔ. Afin amun kokolɛ’n ɔ ti Ɲanmiɛn i liɛ’n su. Ɔ maan like yaya w’a yoman amun naan w’a ka e su. 10  Afin kokolɛ ng’ɔ ti Ɲanmiɛn i liɛ’n su’n, ɔ yo maan be kaci be akunndan’n, kpɛkun be ɲan be ti, yɛ nsisɔ nunmɛn i sin.+ Sanngɛ mɛn nunfuɛ’m be kokolɛ liɛ’n, i agualiɛ’n yɛle wie’n. 11  Afin amun nian, amun kokolɛ m’ɔ ti Ɲanmiɛn i liɛ su’n ti’n, amun miannin amun ɲin yoli sa kpa. Amun kleli kɛ amun ti sɛsɛfuɛ, amun kpɔli sa tɛ’n, amun sroli Ɲanmiɛn, amun kunndɛli kpa kɛ amún káci amun akunndan’n, amun suli Ɲanmiɛn juejue su, yɛ amun tuli sran ng’ɔ yoli sa tɛ’n i fɔ!+ Sa kwlaa sɔ’m be nun’n, amun kleli kɛ amun wun sa’n w’a wie.* 12  Ɔ maan sɛ n klɛli amun fluwa’n, nán sran ng’ɔ yoli sa tɛ’n i ti yɛ n klɛli-ɔ.+ Asa kusu’n, nán sran nga be yoli i tɛ’n i ti-ɔ. Sanngɛ kɛ ɔ ko yo naan amun a kle kɛ ndɛ nga e kan kle amun’n, amun nanti su Ɲanmiɛn ɲrun’n, i ti-ɔ. 13  Ɔ maan e wla guali ase. Sanngɛ like nga ti yɛ e wla guali ase mɔ i ti’n, e di aklunjɔɛ kpa ekun’n, yɛle aklunjɔɛ mɔ Titi di’n. Afin amun kwlaa amun guɛli i awlɛn su nzue. 14  Kɛ n fali amun n dili min nuan Titi ɲrun’n, m’an wunman ɲannzuɛn. Ndɛ nga e kan kleli amun’n be ti nanwlɛ. I wafa kunngba’n, ndɛ nga ti yɛ e fali amun e dili e nuan Titi i ɲrun’n, ɔ ti nanwlɛ wie. 15  Kɛ i wla kpɛn amun kwlaa amun aɲinyiɛ’n su,+ ɔ nin wafa nga amun buli i sran mɔ amun wun bliblili amun mɔ amun sɔli i nun’n su’n, ɔ klo amun kpa ekun. 16  Kɛ mɔ sa kwlaa nun’n n kwla lafi amun su’n* ti’n, min klun jɔ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Annzɛ “amun a yoman sa tɛ fi.”
Be kwla se ekun kɛ “amun ti’n, n kwla ɲan wunmiɛn’n.”