Fluwa klikli nga Pɔlu klɛli Korɛntifuɛ mun’n 6:1-20

  • Kɛ Klisifuɛ’m be fa be wiengu kɔ jɔlɛ difuɛ’m be ja su’n (1-8)

  • Be nga be su diman Ɲanmiɛn Sielɛ’n i aja’n wie’n (9-11)

  • Amun fa amun wunnɛn’n manman Ɲanmiɛn (12-20)

    • “Amun kpalo bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku’n nin i wunsu ɲannzuɛn sa mun!” (18)

6  ?Ngue ti yɛ kɛ amun nin amun wiengu be ɲan ndɛ’n,+ amun kɔman Ɲanmiɛn i sran’m be ja su mɔ sanngɛ amun kɔ be nga be suman Ɲanmiɛn’n be ja su-ɔ?  ?Annzɛ amun siman kɛ Ɲanmiɛn i sran’m bé wá dí mɛn’n i jɔlɛ?+ ?Yɛ sɛ amun yɛ amún wá dí mɛn’n i jɔlɛ’n, amun afiɛn ndɛ kanngan mun yɛ amun kwlá siesieman-ɔn?  ?Amun siman kɛ é wá dí anzi’m be jɔlɛ?+ ?Sɛ ɔ ti sɔ’n niɔn, ngue ti yɛ amun kwlá siesieman ndɛ nga be tɔ dɔ nga su’n niɔn?  ?Sɛ ndɛ o lɛ dɔ nga su naan ɔ fata kɛ be siesie’n,+ be nga asɔnun’n kplinman be su kɛ be di jɔlɛ’n, be yɛ amún fá be kɛ be wa di jɔlɛ-ɔ?  Ń kán sɔ naan amun wun ɲannzuɛn. ?Ngwlɛlɛfuɛ wie nunman amun nun m’ɔ kwla siesie i niaan’m be afiɛn-ɔn?  Sanngɛ amun yoman sɔ, amun sanman amun wiengu jɔlɛ difuɛ mɔ be timan Ɲanmiɛn sufuɛ’n be ja su!  Nanwlɛ, sɛ ndɛ o amun afiɛn naan amun fa kɔ jɔlɛ difuɛ’m be ja su’n, i sɔ’n ti amun bɔbɔ amun ɲin ase gualɛ. ?Yɛ ngue ti yɛ amun kplinman su kɛ ndɛ’n tɔ amun su-ɔ?+ ?Ngue ti yɛ amun kplinman su kɛ be bu amun lufle-ɔ?  Sanngɛ amun yo amun wiengu tɛ, amun bu amun wiengu lufle. Kusu amun niaan mun yɛ amun yo be sɔ-ɔ!  ?Annzɛ amun siman kɛ be nga be yo sa tɛ’n be su diman Ɲanmiɛn Sielɛ’n i aja’n wie?+ Nán amun laka amun wun. Be nga be kunndɛ bla nin bian sukusuku annzɛ be yo i wunsu ɲannzuɛn sa mun’n,*+ nin amuin sɔfuɛ mun,+ nin be nga be kunndɛ bla be yi bo annzɛ bian be wun bo’n,+ nin yasua nga be kplin su kɛ be nin be la kɛ nga be nin bla be la’n sa’n,+ nin yasua nga be kunndɛ be wiengu yasua’n,*+ 10  nin awiefuɛ mun, nin be nga be ɲin yiman like’n,+ nin nzanbɔɛfuɛ mun,+ nin nzowa kpɛfuɛ mun,* ɔ nin be nga be de sran like wue kekle su’n, be su diman Ɲanmiɛn Sielɛ’n i aja’n wie.+ 11  Kusu nn amun nun wie’m be ti i sɔfuɛ laa. Sanngɛ siɛn’n b’a wunnzin amun yɛiin,+ amun a kaci Ɲanmiɛn liɛ,+ yɛ be bu amun sran kpa+ e Min Zezi Klisi nin Ɲanmiɛn wawɛ’n be dunman nun. 12  N le atin n yo like kwlaa, sanngɛ nán like kwlaa yɛ ɔ yo sa ye-ɔ.+ N le atin n yo like kwlaa, sanngɛ n su loman min wun n manman like fi kɛ ɔ sie min. 13  Aliɛ’n ti be kunfle’n i liɛ, yɛ be kunfle’n ti aliɛ’n i liɛ. Sanngɛ Ɲanmiɛn sáci be nɲɔn’n.+ Sran i wunnɛn’n timan bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku’n nin i wunsu ɲannzuɛn sa’m* be liɛ, sanngɛ ɔ ti e Min’n i liɛ.+ Yɛ e Min’n ti sran i wunnɛn’n i liɛ. 14  Sanngɛ Ɲanmiɛn cɛnnin e Min’n,+ yɛ ɔ́ fɛ́ i tinmin’n+ cɛ́n e wie.+ 15  ?Amun siman kɛ amun wunnɛn’n ti Klisi i wunnɛn’n i lika wie?+ ?Ń yí Klisi i wunnɛn’n i lika wie ń fá sá tekle bla kun su? Cɛcɛ! 16  ?Amun siman kɛ sran ng’ɔ nin tekle bla be san nun’n, nn ɔ nin i b’a kaci sran wunmuan? Afin Ɲanmiɛn se kɛ “be nɲɔn’n, bé káci sran wunmuan.”+ 17  Sanngɛ sran ng’ɔ nin e Min’n be san nun’n, sran sɔ’n ɔ bu akunndan kunngba nga e Min’n bu’n wie.*+ 18  Maan amun kpalo* bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku’n nin i wunsu ɲannzuɛn sa mun!*+ Sa tɛ kwlaa nga sran kun yo’n, ɔ sacimɛn i wunnɛn’n, sanngɛ sran ng’ɔ kunndɛ bla nin bian sukusuku annzɛ ɔ yo i wunsu ɲannzuɛn sa mun’n, nn w’a saci i bɔbɔ i wunnɛn’n.+ 19  ?Amun siman kɛ amun wunnɛn’n ti Ɲanmiɛn wawɛ m’ɔ fa mannin amun’n i sua+ naan Ɲanmiɛn wawɛ’n wo amun nun?+ Asa ekun’n, amun timan amun bɔbɔ amun liɛ,+ 20  afin be toli amun.+ Ɔ maan sa’n kwlaa nun’n, maan amun fa amun wunnɛn’n+ manman Ɲanmiɛn.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glk., “yasua nga be nin yasua’m be la’n.”
Annzɛ “be nga be kan sran wun ndɛ tɛtɛ’n.”
Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Be kwla se ekun kɛ “sran sɔ’n nin e Min’n be ti kun wawɛ nun.”
Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glk., “amun wanndi.”