Ɛstɛɛ 7:1-10

  • Ɛstɛɛ yiyili Aman bo (1-6a)

  • Be sendeli Aman waka nga i bɔbɔ kplannin’n su (6b-10)

7  Ɔ maan famiɛn’n nin Aman+ be ɔli aliɛ nga famiɛn’n i yi* Ɛstɛɛ tɔnnin’n i dilɛ.  I cɛn nɲɔn su’n nun’n, kɛ be wieli like di mɔ bé nɔ́n duvɛn’n, famiɛn’n usali Ɛstɛɛ kɛ: “?Min yi Ɛstɛɛ, ngue yɛ a kunndɛ kɛ n yo man wɔ-ɔ? Kan kle min, ń yó mán wɔ. ?Ngue yɛ a kunndɛ kɛ á srɛ́ min-ɔn? Sɛ a kunndɛ kɛ n bu min famiɛn diwlɛ’n nun nɲɔn naan n fɛ i bue kun n man wɔ bɔbɔ’n, ń fá mán wɔ!”+  Famiɛn’n i yi Ɛstɛɛ tɛli i su kɛ: “Nannan, sɛ ɔ klun jɔ min wun’n, yɛ sɛ famiɛn’n klo’n, like nga n kunndɛ kɛ be yo man min’n yɛle kɛ be de min, yɛ like nga ń srɛ́’n yɛle kɛ be de min nvle’n.+  Afin be yoli min nin min nvle’n e atɛ+ kɛ be nunkun e, be kun e naan be nunnun e.+ Sɛ ɔ ti kɛ be yoli e atɛ ngbɛn kɛ e kaci kanga bla nin kanga yasua’n nn n su kanman ndɛ. Sanngɛ ɲrɛnnɛn nga be waan bé fá yí e su’n, ɔ timan su, afin i bo su guaman kpa manman famiɛn’n.”  Ɔ maan Famiɛn Asierisi usɛli i yi Ɛstɛɛ kɛ: “?Wan yɛle i sɔfuɛ’n?” “?Sran ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yó sa sɔ’n ɔ o nin?”  Ɛstɛɛ tɛli i su kɛ: “E ɲrun tanndanfuɛ’n nin e kpɔfuɛ’n yɛle Aman, klunwifuɛ tɛ’n.” Srɛ kunnin Aman dan kpa, famiɛn’n nin i yi’n be ti.  Famiɛn’n fali ya dan kpa, ɔ jasoli duvɛn’n i sin ɔli awlo’n nun fie klanman’n nun lɔ. Sanngɛ Aman jaso bali famiɛn’n i yi Ɛstɛɛ i kpatalɛ naan b’a kunmɛn i, afin ɔ wunnin kɛ famiɛn’n w’a fua kpa kɛ ɔ́ tú i fɔ.  Kɛ famiɛn’n fín awlo’n nun fie klanman’n nun lɔ m’ɔ́ sɛ́ i sin lika nga be su nɔn duvɛn’n lɛ’n, ɔ́ nían-ɔn, Aman yɛ w’a tu w’a tɔ bia tɛnndɛn mɔ Ɛstɛɛ ti su’n i su yɛ. Famiɛn’n kpan seli kɛ: “?Naan ɔ́ wá tɔ́ min yi’n i gblu min bɔbɔ min sua’n nun wa ekun?” Kɛ famiɛn’n i nuan tɔli cɛ’n, be katali Aman i ɲrun’n.  Aabona+ m’ɔ ti famiɛn’n i awlo lɔ junman difuɛ’m be nun kun’n seli kɛ: “Aman kunngba’n kplannin waka kun naan be sende Maadose+ m’ɔ deli famiɛn’n+ waka sɔ’n su. Waka sɔ’n wo Aman i sua’n i wun lɔ. I tɛnndɛn nun’n ti kude ablenun (50).”* Yɛ famiɛn’n seli kɛ: “Amun ko sende i bɔbɔ waka sɔ’n su.” 10  Ɔ maan be sendeli Aman waka nga Maadose ti’n ɔ kplannin’n su, kɛ ɔ yoli sɔ’n yɛ famiɛn’n i ya’n jɔli-ɔ.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “Famiɛn Bla.”
Ɔ kwla ju mɛtri 22,3. Nian Nd. B14 nun.