Ɛstɛɛ 5:1-14

  • Ɛstɛɛ ko wunnin famiɛn’n wun (1-8)

  • Ya nga Aman fali’n nin i wun m’ɔ tuli’n (9-14)

5  I cɛn nsan su’n,+ Ɛstɛɛ wlɛli i famiɛn bla tralɛ mun, yɛ ɔ ko jrannin famiɛn sua’n i awlo klun kaan’n nun lɛ, famiɛn’n i sua’n i ɲrun lɛ. Kɛ ɔ́ yó sɔ nn famiɛn’n ti i famiɛn bia’n su, famiɛn sua’n nun lɔ, anuan’n i ɲrun ndɛnman su lɛ.  Kɛ famiɛn’n wunnin i yi* Ɛstɛɛ m’ɔ jin awlo klun lɛ’n cɛ’n, i klun jɔli i wun. Famiɛn’n tinngɛli i sika ɔkwlɛ kpɔnman m’ɔ o i sa nun’n Ɛstɛɛ i ɲrun.+ I sin’n, Ɛstɛɛ wunngeli i wun lɔ, yɛ ɔ kannin sika ɔkwlɛ kpɔnman’n i ti’n niɔn.  Famiɛn’n usɛli i kɛ: “?Min yi Ɛstɛɛ, ngue sa-ɔ? ?Ngue yɛ a kunndɛ kɛ n yo man wɔ-ɔ? Sɛ a kunndɛ kɛ n bu min famiɛn diwlɛ’n nun nɲɔn naan n fɛ i bue kun n man wɔ bɔbɔ’n, ń fá mán wɔ.”  Ɛstɛɛ tɛli i su kɛ: “Sɛ ɔ ti famiɛn’n i klun su’n, maan famiɛn’n nin Aman+ be bla andɛ naan be wa di aliɛ nga n tɔn n sieli famiɛn’n.”  Famiɛn’n seli i sran mun kɛ: “Amun ko se Aman kɛ ɔ bla icra’n, kɛ nga Ɛstɛɛ fa kannin’n sa.” Ɔ maan famiɛn’n nin Aman be ɔli aliɛ nga Ɛstɛɛ tɔnnin’n i dilɛ.  Kɛ be wieli like di mɔ bé nɔ́n duvɛn’n, famiɛn’n seli Ɛstɛɛ kɛ: “?Ngue yɛ a kunndɛ kɛ n yo man wɔ-ɔ? Kan kle min, ń yó mán wɔ. ?Ngue yɛ a kunndɛ kɛ á srɛ́ min-ɔn? Sɛ a kunndɛ kɛ n bu min famiɛn diwlɛ’n nun nɲɔn naan n fɛ i bue kun n man wɔ bɔbɔ’n, ń fá mán wɔ!”+  Ɛstɛɛ tɛli su kɛ: “Like nga min waan a yo man min’n yɛle kɛ,  sɛ famiɛn’n i klun jɔ min wun’n, yɛ sɛ famiɛn’n kunndɛ kɛ ɔ́ yó like nga min waan ɔ yo man min’n, naan ɔ́ fá like nga ń srɛ́ i’n mán min’n, maan ainman’n famiɛn’n nin Aman be bla be wa di aliɛ nga ń tɔ́n mán be’n. Kpɛkun ń kán ndɛ sɔ’n ń klé famiɛn’n ainman.”  Cɛn sɔ’n nun’n, kɛ Aman fín famiɛn’n i awlo’n nun fíte’n, i klun ti jɔwa dan kpa. Sanngɛ kɛ ɔ wunnin Maadose famiɛn’n i anuan’n nun lɛ m’ɔ wunnin kɛ ɔ jasoman yɛ ɔ usuman’n, i awlɛn kpɛli i klun Maadose ti.+ 10  Sanngɛ Aman trɛli i awlɛn, yɛ ɔ ɔli i awlo. I sin’n, ɔ sunmannin sran kɛ be ko flɛ i janvuɛ mun, nin i yi Zerɛsi.+ 11  Aman fɛli i aɲrunɲan’n nin ba kpanngban m’ɔ le i’n dili i nuan.+ Kpɛkun wafa nga famiɛn’n mɛnnin i sasu m’ɔ fɛli i sieli i sran dandan mun ɔ nin i sufuɛ’m be kwlaa be ti su’n, ɔ fa dili i nuan wie.+ 12  Aman kan guali su kɛ: “I kpa bɔbɔ’n, min kunngba cɛ yɛ famiɛn’n i yi Ɛstɛɛ yiali min kɛ e nin famiɛn’n e ko di aliɛ ng’ɔ tɔnnin’n niɔn.+ Asa ekun’n ɔ yiali min kɛ ainman’n e nin famiɛn’n e bla.+ 13  Sanngɛ nanwlɛ, kɛ n wun Zifu bian Maadose famiɛn’n i anuan’n i ɲrun lɛ’n, n kwlá diman ninnge kwlaa sɔ’m be su aklunjɔɛ.” 14  Ɔ maan i yi Zerɛsi nin i janvuɛ’m be seli i kɛ: “Maan be kplan waka kun mɔ i tɛnndɛn nun’n ti kude ablenun’n (50).* Kpɛkun ainman nglɛmun’n se famiɛn’n kɛ be sende Maadose waka sɔ’n su.+ I sin’n, a nin famiɛn’n amun wɔ ko di like, naan di aklunjɔɛ.” Ndɛ sɔ’n yoli Aman i fɛ, ɔ maan ɔ yoli maan be kplannin waka’n.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “Famiɛn Bla.”
Ɔ kwla ju mɛtri 22,3. Nian Nd. B14 nun.