Rɔmunfuɛ Mun 13:1-14

  • Maan e ɲin yi mɛn siefuɛ mun (1-7)

    • Lapo tualɛ (6, 7)

  • Sran ng’ɔ klo sran’n w’a wie Mmla’n su fa (8-10)

  • Maan e nanti kɛ e o wia nun sa (11-14)

13  Maan sran’m be kwlaa be ɲin yi mɛn siefuɛ mun. Afin Ɲanmiɛn ti yɛ mɛn siefuɛ’m be o lɛ-ɔ. Mɛn siefuɛ nga be o lɛ bɔbɔ’n, Ɲanmiɛn yɛ maan be le kwlalɛ kan nga be le i’n niɔn.  I sɔ’n ti’n, sran ng’ɔ jaso be wun’n, nn w’a tanndan like nga Ɲanmiɛn bɔbɔ siesieli’n i ɲrun. Kusu be nga be tanndan like nga Ɲanmiɛn siesieli’n i ɲrun’n, bé tú be fɔ.  Afin mɛn siefuɛ sɔ’m be ti’n, sran’m be klun titi be. Sanngɛ nán be nga be yo sa kpa’n be yɛ be klun titi be-ɔ, be nga be yo sa tɛ mun-ɔn. ?A kunndɛman kɛ ɔ klun titi wɔ mɛn siefuɛ’m be wun? Sɛ ɔ ti sɔ’n, yo sa ng’ɔ ti kpa’n titi, i liɛ’n, bé yí wɔ ayɛ.  Afin be ti Ɲanmiɛn i junman difuɛ, yɛ be yo amun ye. Sanngɛ sɛ amun yo like ng’ɔ ti tɛ’n, maan amun klun titi amun. Afin nán ngbɛn ti yɛ tokofi o be sa nun-ɔn. Be ti Ɲanmiɛn i junman difuɛ, be ti klunngbɔ tufuɛ, yɛle kɛ be tu be nga be yo sa tɛ’n be fɔ.  Ɔ maan ɔ ti cinnjin kpa kɛ amun ɲin yi be. Nán fɔ nga be kwla tu sran’n i ngunmin ti-ɔ, sanngɛ kusu amun klun akunndan’n ti-ɔ.  I sɔ’n kusu ti yɛ amun su lapo’n niɔn. Afin be ti Ɲanmiɛn i junman difuɛ, yɛ be di junman sɔ’n titi be man sran kwlakwla.  Be kwlaa nga be kunndɛ kɛ amun yo like man be’n, amun yo man be. Sran nga i waan amun su lapo’n, amun su. Sran nga i waan amun yi sika kekle nun’n, amun yi. Sran nga i waan amun sro i’n, amun sro i. Sran nga i waan amun yi i ayɛ’n, amun yi i ayɛ.  Sɛ w’a yoman kɛ amun wiengu klolɛ’n sa’n, nán maan sran fi i kalɛ tran amun su. Afin sran ng’ɔ klo i wiengu’n, nn w’a wie mmla’n su fa.  Afin mmla’n se kɛ “Nán kunndɛ bla ɔ yi bo annzɛ bian ɔ wun bo, nán kun sran, nán wua, nán ɔ ɲin blo sran like su.” Mmla sɔ mun nin mmla uflɛ kwlaa nga be o lɛ’n, be kwla bo be kwlaa be kpɔlɛ se kɛ: “Klo ɔ wiengu kɛ a fa klo ɔ bɔbɔ wun’n sa.” 10  Sran ng’ɔ klo sran’n, ɔ yomɛn i wiengu tɛ. I sɔ’n ti’n, sran ng’ɔ klo sran’n, w’a wie mmla’n su fa. 11  Maan amun yo sɔ, afin amun si blɛ nga e o nun’n. Yɛle kɛ blɛ ng’ɔ fata kɛ amun tinnge’n w’a ju. Afin e delɛ blɛ’n w’a mantan koko w’a tra blɛ nga i nun yɛ e boli Ɲanmiɛn i su lafilɛ bo’n. 12  Lika’n w’a ɔ mmua, yɛ aliɛ su wa cɛn. I sɔ’n ti’n, maan e wla sa nga be yo be aosin nun’n be ase, kpɛkun maan e wla wia nun alɛ ninnge mun. 13  Maan e nanti klanman kɛ e o wia nun sa. Nán maan e fa e wun e wla cɛn mɔ be di i sinnzin su’n be nun, nán maan e yo nzanbɔɛfuɛ, nán maan e yo bla nin bian kunndɛfuɛ, nán maan e fa e wun e wla ɲin kekle ayeliɛ’m* be nun, nán maan e di utre, nán maan e ɲin ci sran. 14  Sanngɛ maan amun nzuɛn’n fa e Min Zezi Klisi i liɛ’n,* yɛ ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n, nán amun bu be yolɛ’n i wun akunndan be sie.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ asɛlgeia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun’n, be se kɛ “e fa e Min Zezi Klisi e wla e wun.”