Efɛzifuɛ Mun 4:1-32

  • Klisi i wunnɛn’n i nun bo kun yolɛ(1-16)

    • Ɔ fali sran wie mun mannin (8)

  • Nzuɛn laa’n nin nzuɛn uflɛ’n (17-32)

4  I sɔ’n ti’n, min mɔ e Min’n ti’n n ti bisuafuɛ’n, ń srɛ́ amun kɛ an nian flɛlɛ mɔ be flɛli amun’n su be nanti.  I sɔ yolɛ nun’n, an kan amun wun ase, an yo wɛtɛɛfuɛ, an tra amun awlɛn. Sa nga amun wiengu yo amun’n, maan ɔ sɔn amun nun klolɛ mɔ amun klo i’n ti.  Asa ekun’n, an mian amun ɲin naan alaje mɔ Ɲanmiɛn wawɛ’n maan amun di’n ti’n, amun bo yo kun titi.  Wunnɛn’n ti kun, yɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n ti kun. I wafa kunngba’n, be flɛli amun naan amun fa amun wla guɛ i like kunngba’n su.  Asa kusu’n, e Min’n ti kun, e lafi ndɛ kunngba’n su, batɛmun’n ti kun,  Ɲanmiɛn ti kun, yɛ ɔ ti e kwlaa e Si. Ɔ o like kwlaa ti su, ɔ fa like kwlaa di junman, yɛ ɔ o e kwlaa e nun.  Ɲanmiɛn yoli maan e tinuntinun e ɲannin ye dan. Klisi yɛ ɔ fali like sɔ’n cɛli e e tinuntinun-ɔn.  Afin Ɲanmiɛn ndɛ’n se kɛ: “Kɛ ɔ́ kɔ́ nglo lɔ’n, ɔ fali bisuafuɛ wie mun ɔli. Ɔ fali sran wie mun mannin.”  ?Kɛ be se kɛ ‘ɔ ɔli nglo lɔ’n,’ i sɔ’n kle sɛ? I sɔ’n kle kɛ ɔ dun mmua jrali ngua ka, yɛle kɛ ɔ jrali asiɛ’n su wa. 10  Sran ng’ɔ jrali’n, i kunngba’n yɛ ɔ fuli ɲanmiɛn su mmua kpa lɔ’n niɔn. Ɔ yoli sɔ naan ɔ́ gúagúa like kwlaa bo. 11  Ɔ sieli sran wie mun akoto, ɔ sieli wie mun Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ, ɔ sieli wie mun jasin fɛ bofuɛ, ɔ sieli wie mun kɛ be nian asɔnun’n i nunfuɛ mɔ be ti kɛ bua sa’n be lika, yɛ ɔ sieli wie mun kɛ be kle like. 12  Ɔ kunndɛ kɛ be uka* Ɲanmiɛn i sran mun naan be nanti atin kpa’n su. Asa ekun’n, ɔ kunndɛ kɛ be su be wiengu mun, yɛ be yo naan Klisi i wunnɛn’n* yo kpa. 13  Bé dí junman sɔ’n lele e kwlaa e bo yó kun é láfi ndɛ kunngba’n su, kpɛkun é sí Ɲanmiɛn i Wa’n i kpa. I liɛ’n, é tín, yɛ é yó sran kpa kɛ Klisi sa. 14  Ɔ maan ɔ fataman kɛ e yo kɛ ba kanngan mun sa kun naan e fa ato like kwlaa nga gblɛfuɛ’m be kle be fa laka sran mun’n su. I liɛ’n, e su yoman kɛ mmeli mɔ aunmuan’n nin jenvie’n be fɛ i kɔ wa kɔ wa’n sa. 15  Sanngɛ maan e di nanwlɛ, kpɛkun e klo sran. Sɛ e yo sɔ’n, é tín, kpɛkun é yó ninnge mun kɛ Klisi m’ɔ ti wunnɛn’n i ti’n ɔ fa yo’n sa. 16  I dunman nun ti yɛ wunnɛn’n i likalika’m be kwlaa be sasa su sɛsɛsɛ, yɛ be di junman likawlɛ-ɔ. Wunnɛn’n i likalika’m be ukauka be wiengu naan wunnɛn’n ɲan like nga i sa miɛn i wun’n. Kɛ wunnɛn’n i lika kun di i junman liɛ ng’ɔ fata kɛ ɔ di’n, wunnɛn sɔ’n ɔ ɲin, yɛ ɔ yo kpa klolɛ su. 17  I sɔ’n ti’n, ndɛ nga ń kán klé amun’n, mɔ e Min’n i dunman nun’n ń sé amun kɛ amun nanti su’n yɛ: Nán amun nanti kɛ mɛn’n nunfuɛ’m be fa nanti’n sa kun, afin be faman ngwlɛlɛ be nantiman.* 18  Be* o aosin nun, yɛ be o nguan m’ɔ fin Ɲanmiɛn’n i wun mmua. Afin be siman sa, be awlɛn mɔ w’a kete’n* ti. 19  Be siman ɲannzuɛn kun, ɔ maan be fali be wun wlali ɲin kekle ayeliɛ’m* be nun mlɔnmlɔn. I sɔ’n ti’n, sa kainkain mun yɛ be yo be sa tititi-ɔ. 20  Sanngɛ amun si kɛ Klisi timan sɔ. 21  Nanwlɛ, sɛ ɔ ti kɛ amun tili i nuan ndɛ’n, yɛ sɛ ɔ ti kɛ i dunman nun’n be kleli amun like sa’n, nn amún sí ninnge sɔ mun kpa. Afin Zezi kleli wafa nga nanwlɛ’n ti’n. 22  Be kleli amun kɛ amun wla amun nzuɛn laa’n i ase. Afin i su yɛ amun nian nantili laa-ɔ, yɛ ninnge tɛtɛ nga amun nzuɛn laa’n ti amun konvi sɔ be’n be ti’n, amun fali atin tɛ su. 23  Asa ekun’n, maan amun akunndan’n* kaci naan ɔ yo uflɛ titi. 24  Yɛ amun fa nzuɛn uflɛ mɔ Ɲanmiɛn yili i kɛ i bɔbɔ fa klo’n sa’n, naan amun yo sɛsɛfuɛ nin nanwlɛfuɛ. 25  Siɛn mɔ amun a yaci ato bualɛ’n, amun di nanwlɛ kle amun wiengu. Afin e ti kɛ wunnɛn’n i likalika mun sa, e ti sran wunmuan. 26  Sɛ amun fa ya’n, nán amun yo sa tɛ. Nán amun fa ya lele naan wia’n tɔ su. 27  Nán amun man Suɛn tɔnfuɛ’n i wluwlɛ. 28  Sran ng’ɔ wua’n, maan ɔ yaci wualɛ naan ɔ di junman kekle kpa. Maan ɔ fɛ i sa di junman kpa naan ɔ ɲan like man be nga be sa w’a mian’n. 29  Nán ndɛ tɛ* fi sa fin amun nuan fite, sanngɛ maan ndɛ kpa ngunmin fin amun nuan fite naan ɔ wla sran fanngan, yɛ ɔ yo be nga be ti amun ndɛ’n be ye. 30  Asa ekun’n, nán an bo Ɲanmiɛn wawɛ’n i wla. Afin be fa sieli amun nzɔliɛ naan b’a kwla kpɔ amun ti naan cɛn nga bé dé sran mun’n, amun a ɲan amun ti. 31  An wla klunngbɔ’n nin awlɛn fufu’n nin ya ble’n nin kpankpanlɛ’n nin nzowa’n, ɔ nin sa tɛtɛ wafawafa’n kwlaa be ase. 32  Sanngɛ an yo amun wiengu ye, an si aunnvuɛ, yɛ an yaci amun wiengu i wun sa cɛ i klun ufue su, kɛ nga Ɲanmiɛn yacili amun wun sa’n cɛli amun Klisi i dunman nun’n sa.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “be kle be like.”
Yɛle kɛ asɔnun’n.
Be kwla se ekun kɛ “like fi nunman be ti nun.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “be akunndan’n.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “b’a tri.”
Glɛki nun: asɛlgeia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Be kwla se ekun kɛ “like ng’ɔ su amun bo mɔ an bu akunndan’n.” Glɛki nun’n, be se kɛ “wunmiɛn ng’ɔ su amun bo mɔ an bu akunndan’n.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “kplɔwa.”