2 Korɛntifuɛ Mun 4:1-18

  • Jasin fɛ’n ti kɛ kannin sa, ɔ kpaja (1-6)

    • Be nga be lafiman Ɲanmiɛn su’n be ɲin ti siwa (4)

  • Sɛ mɔ fa yɛ be fa wuli’n, like kpa o nun (7-18)

4  Kɛ mɔ Ɲanmiɛn yoli e ye m’ɔ fali junman sɔ’n wlali e sa nun’n ti’n, e yacimɛn i dilɛ.  E wlali ɲannzuɛn sa mɔ be yo be nvialiɛ nun’n be ase. Yɛ e nantiman gblɛ nun, kpɛkun e kpɛman Ɲanmiɛn i ndɛ’n wun, sanngɛ e kɛn i weinwein. I lɛ nun’n, e kle sran’m be kwlaa be ajalɛ kpa Ɲanmiɛn ɲrun.  Sɛ jasin fɛ nga e bo’n te o bui bo’n, nn be nga be su mlin’n be ɲrun yɛ ɔ te o bui bo-ɔ.  Afin mɛn* nga i ɲanmiɛn’n sili sran sɔ mɔ be lafiman Ɲanmiɛn su’n be ɲin, naan b’a kwlá wunman Klisi m’ɔ yi wafa nga Ɲanmiɛn ti’n i nglo’n i jasin fɛ m’ɔ ti kɛ kannin sa’n i kpajalɛ’n.  Afin kɛ é bó jasin’n, e kanman e bɔbɔ e ndɛ. Sanngɛ e kan Zezi Klisi i ndɛ e se kɛ ɔ ti e Min. Yɛ e kan kɛ Zezi ti’n, e ti amun kanga.  Afin Ɲanmiɛn bɔbɔ seli kɛ: “Maan kannin’n kpaja aosin’n nun.” I yɛ ɔ yoli maan kannin’n kpajali e awlɛn’n nun-ɔn. Yɛ kannin sɔ’n ti’n, Ɲanmiɛn i silɛ’n yoli dan Klisi ti.  Kannzɛ e ti kɛ sɛ mɔ fa yɛ be fa wuli’n sa’n, sanngɛ like kpa o e nun. Ɔ maan ɔ ti weiin kɛ wunmiɛn ng’ɔ o e nun m’ɔ tra klɔ sran liɛ’n, ɔ fin Ɲanmiɛn, ɔ finman e bɔbɔ.  Be mian e kplɔlɔlɔ, sanngɛ nán kɛ e kwlá kanman e wun-ɔn. E akunndan’n sanngan, sanngɛ e kwla fite nun.*  Be kle e ɲrɛnnɛn, sanngɛ Ɲanmiɛn yiman e ase. Be tɛ e ase, sanngɛ e wuman. 10  Cɛn kwlaa e wun ɲrɛnnɛn, yɛ e nguan’n wo wie nuan kɛ Zezi liɛ’n sa. Ɔ maan sran’m be wun kɛ sa nga be tɔli Zezi su’n, be tɔ e su wie. 11  Afin e mɔ e o nguan nun’n, Zezi ti’n e nguan’n wo wie nuan titi, kɛ ɔ ko yo naan e wunnɛn m’ɔ ti wie’n i liɛ’n w’a wun ɲrɛnnɛn kunngba nga Zezi wunnin i’n ti. 12  Ɔ maan e liɛ’n, wie’n nin e o nun, sanngɛ i sɔ’n yó maan amun liɛ’n amún ɲán nguan. 13  Ndɛ nga be klɛli’n yɛ: “N lafili Ɲanmiɛn su, i ti yɛ n ijɔli-ɔ.” E kusu e lafi Ɲanmiɛn su ti yɛ e ijɔ-ɔ. 14  Afin e si kɛ Ɲanmiɛn m’ɔ cɛnnin Zezi’n, ɔ́ cɛ́n e kɛ ng’ɔ fa cɛnnin Zezi’n sa, kpɛkun ɔ́ fá e nin amun kɔ́ i wun lɔ. 15  Amun ti yɛ e yo ninnge kwlaa sɔ mun-ɔn, kɛ ɔ ko yo naan Ɲanmiɛn i aklunye’n w’a yo dan w’a ɔ i ɲrun’n ti. Afin kɛ sran kpanngban be la Ɲanmiɛn ase’n, i sɔ’n yo maan Ɲanmiɛn ɲan ɲrun. 16  I sɔ’n ti’n, e yaciman Ɲanmiɛn i junman’n i dilɛ. Kannzɛ bɔbɔ e wunnɛn’n saci’n, sanngɛ kɛ aliɛ cɛ́n m’ɔ́ sán’n, nn sran wafa nga e ti e klun lɔ’n, ɔ́ yó uflɛ. 17  Afin ɲrɛnnɛn nga e wun i andɛ’n, ɔ su cɛman, yɛ ɔ ti kaan sa. Sanngɛ ɔ́ yó maan aɲrunɲan nga é ɲɛ́n i’n, ɔ́ yó dan* kɔ́ i ɲrun titi, yɛ ɔ su wieman le. 18  I sɔ’n ti’n, e faman e ɲin e sieman ninnge nga e wun be’n be su, sanngɛ e fa e ɲin e sie ninnge nga e wunman be’n be su. Afin ninnge nga e wun be’n be cɛman. Sanngɛ ninnge nga e wunman be’n bé ká lɛ tititi.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun: aiɔn. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Annzɛ “e wla boman.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “nɔnnin.”