1 Zan 3:1-24

  • E ti Ɲanmiɛn i mma mun (1-3)

  • Ɲanmiɛn i mma mun nin Suɛn tɔnfuɛ’n i mma mun (4-12)

    • Zezi wá núnnún sa nga Suɛn tɔnfuɛ’n yo be’n (8)

  • Maan e klo e wiengu (13-18)

  • Ɲanmiɛn ti dan tra e klun akunndan’n (19-24)

3  Amun nian kɛ e Si Ɲanmiɛn klo e-ɔ! Ɔ maan be flɛ e i mma mun! Kɛ e ti sɔ kusu-ɔ. I sɔ’n ti yɛ mɛn nunfuɛ’m be siman e’n niɔn, afin be simɛn i.  Min sran kpa mun, siɛn’n e ti Ɲanmiɛn i mma mun. Sanngɛ wafa nga é wá káci’n, be nin-a yimɛn i nglo. E si kɛ, kɛ ɔ́ wá yí i wun nglo’n, é káci kɛ i sa. Afin é wún i kɛ ɔ fa ti sakpa’n.  Sran kwlaa nga i wla o i sɔ’n su kpa’n, ɔ yo i wun sanwun kɛ sran sɔ’n sa.  Sran kwlaa nga sa tɛ yolɛ’n ti i nzuɛn’n, mmla’n i fɔnlɛ’n ti i nzuɛn wie. Afin sa tɛ yolɛ’n ti mmla’n i fɔnlɛ.  Kusu amun si kɛ e sa tɛ’m be nunnunlɛ’n ti yɛ ɔ bali-ɔ. Yɛ sa tɛ nunmɛn i wun.  Sran kwlaa ng’ɔ nin i be o nun titi’n, sa tɛ yolɛ’n timɛn i nzuɛn. Sran kwlaa nga sa tɛ yolɛ’n ti i nzuɛn’n, w’a wunmɛn i, kpɛkun ɔ simɛn i.  Ba kanngan mun, nán sran fi laka amun naan amun mlin. Sran nga sa kpa yolɛ’n ti i nzuɛn’n, ɔ ti sran kpa kɛ sran sɔ’n sa.  Sran nga sa tɛ yolɛ’n ti i nzuɛn’n, ɔ ti Suɛn tɔnfuɛ’n i liɛ. Afin kɛ ɔ fɛ i i bo bolɛ nun lele andɛ’n,* Suɛn tɔnfuɛ’n yo sa tɛ. Like nga ti yɛ Ɲanmiɛn i Wa’n bali’n yɛle sa nga Suɛn tɔnfuɛ’n yo be’n be nuan nɲa bulɛ.*  Sran kwlaa ng’ɔ ti Ɲanmiɛn i wa’n, ɔ faman sa tɛ yolɛ’n kacimɛn i nzuɛn, afin Ɲanmiɛn wawɛ’n wo sran sɔ’n i nun titi. Yɛ ɔ kwlá faman sa tɛ yolɛ’n kacimɛn i nzuɛn, afin ɔ ti Ɲanmiɛn i wa. 10  Sran ng’ɔ faman sa kpa yolɛ’n kacimɛn i nzuɛn’n, ɔ timan Ɲanmiɛn i wa. I kunngba’n yɛle sran ng’ɔ klomɛn i niaan’n. I lɛ nun yɛ e wun be nga be ti Ɲanmiɛn i mma mun nin be nga be ti Suɛn tɔnfuɛ’n i mma mun’n be wlɛ-ɔ. 11  Afin kɛ ɔ fɛ i i bo bolɛ nun’n, ndɛ nga be kan kle amun’n yɛle kɛ maan e klo e wiengu. 12  Nán maan e yo kɛ Kaɛn m’ɔ ti klunwifuɛ’n i wa’n i sa. Afin ɔ kunnin i niaan bian. ?Yɛ ngue ti yɛ ɔ kunnin i-ɔ? Ɔ kunnin i afin sa ng’ɔ yo be’n be timan kpa mlɔnmlɔn. Sanngɛ i niaan bian liɛ’n, sa ng’ɔ yo be’n be ti kpa. 13  Aniaan mun, sɛ mɛn nunfuɛ’m be kpɔ amun’n, nán maan i sɔ’n bo amun nuan. 14  E si kɛ laa’n e ti kɛ sran mɔ b’a wu’n sa. Sanngɛ siɛn’n e o nguan nun, afin e klo e niaan mun. Sran ng’ɔ kloman sran’n ɔ ti kɛ w’a wu sa. 15  Sran kwlaa ng’ɔ kpɔ i niaan’n, ɔ ti sran kunfuɛ. Yɛ amun si kɛ sran kunfuɛ’n su ɲanman nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. 16  Kɛ be se kɛ be klo sran’n, e wun i wlɛ. Afin e ti’n, sran sɔ’n fɛli i nguan’n mannin. Ɔ maan e kusu ɔ fata kɛ e niaan’m be ti’n, e fa e nguan’n e man. 17  ?Sanngɛ sɛ sran kun le mɛn nga nun ninnge mun naan ɔ wun kɛ i niaan wie i sa w’a mian naan ɔ timɛn i wun ɲanman nun’n, sran sɔ’n klo Ɲanmiɛn yɛ ɔ o lɛ-ɔ? 18  Ba kanngan mun, nán e kɛn i e nuan nun ngbɛn kɛ e klo sran. Nán e klo sran e nuan bui su. Sanngɛ maan e yi i sɔ liɛ’n i nglo e nzuɛn’n nun, yɛ maan i sɔ’n fin e awlɛn’n nun. 19  Sɛ e yo sɔ’n, é wún i wlɛ kɛ e o nanwlɛ atin’n su. Kpɛkun é sí kɛ Ɲanmiɛn klo e, 20  kannzɛ bɔbɔ sa wie ti’n e klun akunndan bu e fɔ’n. Afin Ɲanmiɛn ti dan tra e klun akunndan’n, yɛ ɔ si sa kwlaa. 21  Min sran kpa mun, sɛ e klun akunndan’n buman e fɔ’n, e kwla koko yalɛ e kle Ɲanmiɛn. Yɛ e klun su titiman e i sɔ yolɛ’n nun. 22  Kpɛkun like kwlaa nga e srɛ i kɛ ɔ man e’n, ɔ́ mán e. Afin e fɛ i mmla’m be su, yɛ e yo like ng’ɔ ti kpa i ɲrun’n. 23  Yɛ i mmla’n yɛle kɛ maan e lafi i Wa Zezi Klisi su,* kpɛkun kɛ ng’ɔ seli e kɛ e yo’n sa’n, maan e klo e wiengu. 24  Sran ng’ɔ fɛ i mmla’n su’n, sran sɔ’n nin i be o nun, kpɛkun i kusu ɔ nin sran sɔ’n be o nun. Yɛ i wawɛ m’ɔ fa mannin e’n ti’n, e si kɛ ɔ nin e o nun.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “kɛ ɔ́ bó i bo’n.”
Be kwla se ekun kɛ “be nunnunlɛ.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “be lafi i dunman’n su.”