1 Zan 2:1-29

  • E sa tɛ’m be ti’n, Zezi fɛ i wun yili e ti tɛ naan e nin Ɲanmiɛn e afiɛn sɛ ekun (1, 2)

  • I mmla’m be su nantilɛ (3-11)

    • Mmla uflɛ’n nin mmla laa’n (7, 8)

  • Like nga ti yɛ Zan klɛli fluwa’n (12-14)

  • Nán an klo mɛn’n (15-17)

  • Maan be nian be wun su Klisi i kpɔfuɛ’n i lika (18-29)

2  Min mma kanngan mun, ń klɛ́ ndɛ nga mun ń blɛ́ amun naan amun a yoman sa tɛ. Sanngɛ sɛ amun nun wie yo sa tɛ’n, e le ukafuɛ* kun Siɛ’n i wun lɔ. Sran sɔ’n yɛle Zezi Klisi m’ɔ ti sran kpa’n.  E sa tɛ’m be ti’n, ɔ fɛ i wun yili e ti tɛ naan e nin Ɲanmiɛn e afiɛn sɛ ekun. Nán e ngunmin e ti tɛ yɛ ɔ yili-ɔ, sanngɛ sran’m be kwlaa be liɛ yɛ ɔ yili-ɔ.  Kɛ e nanti i mmla’m be su titi’n, yɛ e kle kɛ e si i-ɔ.  Sran ng’ɔ se kɛ, “N si i,” kusu nn ɔ nantimɛn i mmla’m be su’n, ɔ ti ato buafuɛ, yɛ ɔ diman nanwlɛ.  Sanngɛ sran ng’ɔ nanti i ndɛ’n su’n, sran sɔ’n klé weiin kɛ ɔ klo Ɲanmiɛn kpa. I sɔ’n nun yɛ e wun i wlɛ kɛ e nin i e o nun-ɔn.  Sran ng’ɔ se kɛ ɔ nin i be o nun’n, ɔ fata kɛ ɔ nanti titi kɛ nga sran sɔ’n fa nantili’n sa.  Min sran kpa mun, ndɛ nga ń klɛ́ ń blɛ́ amun yɛ’n, ɔ timan mmla uflɛ. Sanngɛ mmla laa nga be mannin amun i bo bolɛ nun’n, i ndɛ yɛ n su kan-ɔn. Mmla laa sɔ’n yɛle ndɛ nga amun tili’n.  Sanngɛ n su klɛ mmla uflɛ n blɛ amun. Mmla sɔ’n, ɔ nantili su, yɛ amun kusu amun nantili su wie. Afin aosin’n su titi, yɛ kannin kpafuɛ’n su kpaja.  Sran ng’ɔ se kɛ ɔ o weiin’n nun’n, kusu nn ɔ kpɔ i niaan’n, nn ɔ te o aosin’n nun. 10  Sran ng’ɔ klo i niaan’n, nn ɔ o weiin’n nun. Yɛ like fi kwlá yimɛn i ase.* 11  Sran ng’ɔ kpɔ i niaan’n, nn ɔ o aosin’n nun, yɛ ɔ nanti aosin’n nun. Ɔ siman lika ng’ɔ su kɔ’n, afin aosin’n ti’n, ɔ wunman ase. 12  Ba kanngan mun, ń klɛ́ ndɛ nga ń blɛ́ amun, afin b’a yaci amun sa tɛ mun b’a cɛ amun i dunman nun. 13  Siɛ mun, ń klɛ́ fluwa nga ń blɛ́ amun, afin amun si sran nga i bo bolɛ nun’n ɔ o lɛ’n. Gbanflɛn mun, ń klɛ́ fluwa nga ń blɛ́ amun, afin amun kwlali klunwifuɛ’n. Ba kanngan mun, ń klɛ́ fluwa nga ń blɛ́ amun, afin amun si Siɛ’n. 14  Siɛ mun, ń klɛ́ fluwa nga ń blɛ́ amun, afin amun si sran nga kɛ ɔ fɛ i bo bolɛ nun’n ɔ o lɛ’n. Gbanflɛn mun, ń klɛ́ fluwa nga ń blɛ́ amun afin amun le wunmiɛn, yɛ amun lafi Ɲanmiɛn i ndɛ’n su. Ɔ maan amun kwlali klunwifuɛ’n. 15  Nán an klo mɛn’n, yɛ nán an klo ninnge nga be o mɛn’n nun’n. Sɛ sran kun klo mɛn’n, nn ɔ kloman Siɛ’n. 16  Afin ninnge nga be o mɛn’n nun’n, mɔ be yɛle ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n nin ninnge nga sran’m be klo be nianlɛ’n, ɔ nin klɔ sran’m be sa nun ninnge mɔ be fa tu be wun’n, be finman Siɛ’n, sanngɛ be fin mɛn ng’ɔ o yɛ’n. 17  Asa ekun’n, mɛn’n su sin, yɛ i nun ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n be kusu be su sin wie. Sanngɛ sran ng’ɔ yo Ɲanmiɛn klun sa’n, ɔ́ ká lɛ tititi. 18  Ba kanngan mun, e o blɛ kasiɛn’n nun. Kɛ amun fa tili’n sa’n, Klisi i kpɔfuɛ’n su ba. Yɛ kɛ é sé yɛ bɔbɔ’n, Klisi i kpɔfuɛ kpanngban kpa b’a yi be wun nglo. I lɛ nun’n, e si kɛ e o blɛ kasiɛn’n nun. 19  Be nin e o nun laa, sanngɛ be timan kɛ e sa.* Afin sɛ be ti kɛ e sa’n, nn be kali e afiɛn. Sanngɛ be fin e afiɛn fiteli naan i sɔ’n kle kɛ sran ngba timan kɛ e sa. 20  Sanngɛ amun liɛ’n, Ɲanmiɛn m’ɔ ti sanwun’n, ɔ kpali amun sieli. Yɛ amun kwlaa amun si ndɛ nanwlɛ’n. 21  Nán kɛ n su se kɛ amun siman ndɛ nanwlɛ’n ti yɛ n su klɛ ndɛ nga n blɛ amun-ɔn. Sanngɛ kɛ mɔ amun si i’n, mɔ kusu ato’n nin nanwlɛ’n be kɔman likawlɛ’n, i ti yɛ n su klɛ ndɛ nga n blɛ amun-ɔn. 22  ?Sran ng’ɔ se kɛ Zezi timan Klisi’n, nɛ́n i sɔfuɛ’n yɛ ɔ ti ato buafuɛ’n niɔn? Yɛ sran ng’ɔ ti Klisi i kpɔfuɛ’n yɛle sran ng’ɔ lafiman Siɛ’n nin Ba’n be su’n. 23  Sran kwlaa ng’ɔ lafiman Ba’n i su’n, ɔ nin Siɛ’n be nunman nun. Sanngɛ sran ng’ɔ se kɛ ɔ lafi Ba’n i su’n, ɔ nin Siɛ’n be o nun wie. 24  Amun liɛ’n, ndɛ nga i bo bolɛ nun an tili’n, maan ɔ ka amun klun. Sɛ ndɛ nga i bo bolɛ nun amun tili’n ɔ ka amun klun’n, amun nin Ba’n amún káci sran wunmuan, yɛ amun nin Siɛ’n amún káci sran wunmuan wie. 25  Asa ekun’n, like nga i waan ɔ́ fá mán e’n, yɛle nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. 26  Sran nga be kunndɛ kɛ bé láka amun naan amun mlin’n, be ti yɛ n su klɛ ndɛ nga n blɛ amun-ɔn. 27  Amun liɛ’n, Ɲanmiɛn i wawɛ m’ɔ fa kpali amun sieli’n ɔ o amun nun. Ɔ maan ɔ nunman nun kɛ sran uflɛ kle amun like. Sanngɛ i wawɛ’n m’ɔ kpali amun sieli’n, ɔ kle amun like sa’n kwlaa nun. Ɔ ti nanwlɛfuɛ, ɔ buaman ato. Kɛ nga ɔ kleli amun’n sa’n, maan amun nin i yo sran wunmuan titi. 28  Ba kanngan mun, maan amun nin i yo sran wunmuan titi. I liɛ’n, cɛn nga bé yí i nglo’n, kɛ é kán ndɛ’n e klun su titiman e. Yɛ cɛn ng’ɔ́ bá’n nun’n, ɲannzuɛn su kunman e naan se kɛ é cúɛn e wun é kɔ́ siɛn. 29  Kɛ mɔ amun si kɛ ɔ ti sran kpa’n ti’n, amun si kɛ sran kwlaa ng’ɔ yo sa kpa’n, ɔ ti i wa.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “e ti ndɛ kanfuɛ.”
Annzɛ “ɔ yiman sran uflɛ ase.”
Be kwla se ekun kɛ “be timan e fuɛ.”