1 Zan 1:1-10

  • Ndɛ m’ɔ man nguan’n (1-4)

  • E nanti weiin’n nun (5-7)

  • Ɔ fata kɛ e di sa tɛ nga e yo’n i nanwlɛ (8-10)

1  Like ng’ɔ o lɛ i bo bolɛ nun’n, mɔ e tili i ngan’n, mɔ e bɔbɔ e ɲinma wunnin i’n, mɔ e fali e ɲin e sieli su’n, mɔ e sa kɛnnin i’n, yɛle ndɛ m’ɔ man nguan’n.  (Kɛ nguan’n yili i wun nglo’n, e wunnin i. E ti i lalofuɛ. I sɔ’n ti yɛ e su kan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n i ndɛ e kle amun’n niɔn. Laa’n, ɔ o Siɛ’n i wun lɔ, kpɛkun ɔ yili i wun nglo kleli e.)  Like nga e wunnin i’n nin ndɛ nga e tili’n yɛ e su kan be ndɛ e kle amun-ɔn. É yó sɔ naan amun kusu amun nin e kaci sran wunmuan.* Afin e liɛ’n, e nin Siɛ’n nin i Wa Zezi Klisi e ti sran wunmuan.  E su klɛ ndɛ sɔ mun e blɛ amun naan amun klun jɔ kpa.  Ndɛ ng’ɔ kannin mɔ e tili’n mɔ e su kan kle amun’n yɛ: Ɲanmiɛn kpaja kɛ kannin sa, yɛ ɔ nin aosin’n be mantanman kaan sa.  Ɔ maan sɛ e se kɛ, “E nin i e ti sran wunmuan,” kusu nn e te nanti aosin’n nun’n, nn e ti ato buafuɛ, yɛ e nantiman nanwlɛ’n nun.  Sanngɛ sɛ e nanti weiin’n nun kɛ nga i bɔbɔ ɔ o weiin’n nun sa’n, i sɔ’n kle kɛ e nin e wiengu mun e ti sran wunmuan, naan i Wa Zezi i mmoja’n w’a nunnun e sa tɛ’n kwlaa.  Sɛ e se kɛ, “Sa tɛ kaan sa nunman e wun’n,” nn e su laka e bɔbɔ e wun, yɛ nn e timan nanwlɛfuɛ.  Sɛ e di sa tɛ nga e yo’n i nanwlɛ’n, kɛ m’ɔ ti nanwlɛfuɛ m’ɔ yo sa’n i nuan su’n ti’n, ɔ́ yáci e wun sa tɛ’n kwlaa cɛ́ e. Yɛ ɔ́ wúnnzin e, ɔ maan e sa tɛ’m be kwlaa bé wíe. 10  Sɛ e se kɛ, “Y’a yoman sa tɛ’n,” nn e su se kɛ ɔ ti ato buafuɛ, yɛ nn i ndɛ’n nunman e awlɛn’n nun.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “amun nin e e bo yo kun.”