1 Tesalonikifuɛ Mun 2:1-20

  • Junman nga Pɔlu dili i Tesaloniki lɔ’n (1-12)

  • Tesalonikifuɛ’m be sɔli Ɲanmiɛn ndɛ’n nun (13-16)

  • Pɔlu i wla lo Tesalonikifuɛ mun (17-20)

2  Aniaan mun, amun bɔbɔ amun si kpa kɛ amun osu mɔ e ko niannin’n, w’a yoman ngbɛn.  Amun bɔbɔ amun si kɛ i klikli nun’n, e fɛli Filipu lɔ, yɛ sran’m be yoli e finfin. Sanngɛ Ɲanmiɛn yoli maan kannzɛ be tanndannin e ɲrun kpa’n, e trali e awlɛn e boli Ɲanmiɛn i jasin fɛ’n e kleli amun yakpa su.  Ndɛ nga e kan’n ɔ timan ato, ɔ timan tɛ, yɛ gblɛ nunman nun.  I sɔ’n ti’n, Ɲanmiɛn i klun jɔli e wun, yɛ ɔ fali jasin fɛ bolɛ junman’n wlali e sa nun. Ɔ maan e kunndɛman kɛ é kán ndɛ naan sran’m be klun jɔ e wun. Sanngɛ Ɲanmiɛn m’ɔ si e awlɛn’n nun’n yɛ e kunndɛ kɛ i klun jɔ e wun-ɔn.  Amun si kɛ y’a kanman ndɛ y’a fa lakaman amun le, yɛ kusu y’a yoman kɛ e ti sran kpa, kusu nn e ɲin blo amun ninnge’m be su. Sa sɔ’n nun’n, Ɲanmiɛn ti e lalofuɛ.  Asa ekun’n, y’a kunndɛman kɛ sran’m be manman e. Yɛle kɛ y’a kunndɛman kɛ amun manman e, annzɛ sran uflɛ manman e. Kusu nn kɛ mɔ e ti Klisi i akoto’n ti’n, e kwla kaci amun ti su trɔ.  Sanngɛ i nun nga e o amun wun lɔ’n, e yoli wɛtɛɛfuɛ kɛ nga bla ta fa niɛn i mma’m be lika klolɛ su’n sa.  E klo amun kpa. I sɔ’n ti’n, e tuli e klun boli Ɲanmiɛn i jasin fɛ’n e kleli amun, kpɛkun e fali e wun e nannannin su bɔbɔ, afin amun ti e awlɛn su sran.  Aniaan mun, junman kekle nga e dili’n nin fɛlɛ nga e fɛli’n, amun wla te kpɛn su kpa. E dili junman kɔnguɛ nin wia nun naan kɛ é bó Ɲanmiɛn i jasin fɛ’n é klé amun’n, y’a kaciman amun nun wie fi i ti su trɔ. 10  Amun mɔ amun ti e Min’n i sran mun’n, amun ti e lalofuɛ, yɛ Ɲanmiɛn kusu ti e lalofuɛ kɛ sa nga e yo mannin amun’n, e yoli i nanwlɛ su, e yoli i nuan su, yɛ be kwlá saciman e wun. 11  Amun si kpa kɛ e mannin amun afɔtuɛ, e fɔnvɔli amun, yɛ e wlali amun tinuntinun amun fanngan titi kɛ nga siɛ kun fa yo i mma mun’n sa. 12  I liɛ’n, wafa nga amún nánti’n, ɔ́ yó Ɲanmiɛn m’ɔ flɛli amun kɛ amun wa di famiɛn naan amun ɲan ɲrun’n, i liɛ’n su. 13  I sɔ’n ti yɛ e la Ɲanmiɛn i ase titi’n niɔn. Afin kɛ amun tili Ɲanmiɛn i ndɛ nga e kannin’n, amun a bumɛn i kɛ ɔ fin klɔ sran. Sanngɛ amun buli i kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn i ndɛ. Ɔ ti sɔ sakpa kusu, yɛ ɔ le ta amun mɔ amun ti e Min’n i sran mun’n, amun su. 14  Afin aniaan mun, amun fɛli kɛ Ɲanmiɛn i asɔnun’n i nunfuɛ nga be nin Klisi Zezi be o nun mɔ be o Zide lɔ’n be sa. Afin amun nvle’n nunfuɛ’m be kleli amun yalɛ kɛ nga Zuifu’m be su kle be yalɛ’n sa. 15  Be kunnin e Min Zezi nin Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ mun bɔbɔ, yɛ be kleli e yalɛ wie. Asa ekun’n, like nga be yo’n, ɔ jɔman Ɲanmiɛn i klun, yɛ like m’ɔ́ yó klɔ sran’m be kwlaa be ye’n, be saci i. 16  Afin be waan bé tánndan e ɲrun naan y’a kanman ndɛ’n y’a kleman be nga be timan Zuifu’n naan b’a fite nun. I sɔ mɔ be yo’n ti’n, be sa tɛ’n uka su kɔ i ɲrun titi. Sanngɛ Ɲanmiɛn i ya’n w’a jaso be wun siɛn’n. 17  Sanngɛ aniaan mun, kɛ e nin amun e afiɛn wa tili nun kan’n, y’a kwlá wunman amun kun, sanngɛ e buli amun akunndan titi. Yɛ klolɛ mɔ e klo amun dan’n ti’n, e miannin e ɲin kpa naan é wún amun wun* ekun. 18  I sɔ’n ti’n, e waan é kɔ́ amun wun lɔ. Min bɔbɔ min Pɔlu n fɛli i sɔ’n i wun ajalɛ. M’an yoman sɔ kpɛ kunngba, n yoli sɔ kpɛ nɲɔn. Sanngɛ Satan tanndannin e ɲrun. 19  ?Kɛ e Min Zezi ko ba’n, wan mun yɛ é fá e wla é gúa be su-ɔ? ?Wan mun ti yɛ é dí aklunjuɛ-ɔ? ?Wan mun ti yɛ é wá ɲán akatua mɔ i ti’n, é bó sró-ɔ? ?Nán amun ti-ɔ? 20  Amun ti yɛ é ɲán ɲrun-ɔn, yɛ amun ti yɛ é dí aklunjuɛ-ɔ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “é wún amun ɲrun.”