1 Korɛntifuɛ Mun 5:1-13

  • Sran kun deli i si i yi’n (1-5)

  • Kpanwun ayre kaan sa wla sanmlɛn nga be fɔtɔli’n i wunmuan’n (6-8)

  • Sa tɛ yofuɛ m’ɔ fata kɛ be yi i be afiɛn lɛ’n (9-13)

5  N tili i kɛ be yo sa sukusuku* amun lɔ. Yɛle kɛ amun nun kun w’a de i si i yi’n. Nanwlɛ, bla nin bian kunndɛlɛ tɛ* kɛ ngalɛ sa’n, be nga be timan Zuifu bɔbɔ’n be yoman sɔ.  ?Amun fa sa kɛ ngalɛ’n sa di amun nuan? ?Ɔ fataman kɛ amun wla bo amun wun naan amun kan yasua ng’ɔ yoli sa sɔ’n i bo amun afiɛn lɛ?  Kannzɛ dɔ nga su n nunman amun wun lɔ’n, sanngɛ n bu amun akunndan.* Yɛ m’an dun mmua m’an bu yasua ng’ɔ yoli sa sɔ’n i fɔ lalaa kɛ n wo amun wun lɔ sa.  Sɛ amun yia e Min Zezi dunman nun naan amun si kɛ e Min Zezi i fanngan nun n bu amun akunndan’n,  ɔ fata kɛ amun fa sran sɔ’n be wla Satan sa nun, naan e Min’n i cɛn’n nun’n, asɔnun’n i nunfuɛ’m be akunndan bulɛ wafa’n w’a saciman.  Amun nuan dilɛ sɔ’n timan kpa. ?Amun siman kɛ kpanwun ayre kaan sa wla sanmlɛn nga be fɔtɔli’n i wunmuan’n?  An yi kpanwun ayre nvuɛn’n i blo naan amun a kaci sanmlɛn nga be fɔtɔli’n i uflɛ, afin kpanwun ayre nunman amun nun kun.* Afin be fali Klisi m’ɔ ti e Delɛ cɛn bua ba’n be yili tɛ.  I sɔ’n ti’n, nán maan e fa sanmlɛn nga be fɔtɔli m’ɔ ti nvuɛn mɔ kpanwun ayre o nun’n, ɔ nin sa tɛ nin klunwi’n be kpanwun ayre’n e di cɛn sɔ’n. Sanngɛ maan e fa kpanwun nga be guaman nun kpanwun ayre mɔ yɛle sa kpa yolɛ nin nanwlɛ dilɛ’n.  Fluwa nga n klɛli amun’n i nun’n, n seli amun kɛ be nga bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku nin i wunsu ɲannzuɛn sa’m* be yolɛ’n ti be nzuɛn’n, nán amun nin be san nun kun. 10  Nán be nga be kunndɛ bla nin bian sukusuku mɔ be yo i wunsu ɲannzuɛn sa mun’n* nin aɲinkplifuɛ mun nin be nga be de sran like wue kekle su’n mun, ɔ nin amuin sɔfuɛ’m be kwlaa be ndɛ yɛ n kan-ɔn. Afin sɛ be ndɛ yɛ n kan’n, nn ɔ fata kɛ amun jaso mɛn’n nun. 11  Sanngɛ n su klɛ amun fluwa kɛ sran ng’ɔ se i wun kɛ ɔ ti e niaan mɔ kusu ɔ kunndɛ bla nin bian sukusuku annzɛ ɔ yo i wunsu ɲannzuɛn sa mun’n,* annzɛ ɔ ti aɲinkplifuɛ’n annzɛ ɔ ti amuin sɔfuɛ’n annzɛ ɔ kan sran’m be wun ndɛ tɛtɛ sin’n,* annzɛ ɔ ti nzanbɔɛfuɛ’n annzɛ ɔ de sran like wue kekle su’n, nán amun nin i san nun kun. Yɛ nán amun nin i sɔfuɛ’n be di like bɔbɔ. 12  ?Ngue ti yɛ ń kó dí gua su lɔfuɛ’m be jɔlɛ yɛ? ?Nán amun yɛ ɔ fata kɛ amun di be nga be o amun afiɛn’n be jɔlɛ-ɔ? 13  ?Yɛ nán Ɲanmiɛn yɛ ɔ di gua su lɔfuɛ’m be jɔlɛ-ɔ? “Maan amun yi sa tɛ yofuɛ’n amun afiɛn lɛ.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun: pnema.
Glɛki nun’n, be se kɛ “kpanwun ayre su wlaman amun.”
Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Be kwla se ekun kɛ “ɔ kpɛ sran’m be nzowa.”