1 Korɛntifuɛ Mun 13:1-13

  • Klolɛ’n ti kpa trɛ i ngba’n (1-13)

13  Kannzɛ n kan klɔ sran nin anzi’m be aniɛn mun, sanngɛ sɛ n kloman sran’n, nn m’an yo kɛ blalɛ m’ɔ tɛ gleinglein’n sa, annzɛ kɛ aaba mɔ be fa bo ndɛ’n sa.  Yɛ sɛ Ɲanmiɛn maan n kwla ijɔ i nuan naan n si i ndɛ mɔ be ti fiawa’n be kwlaa’n, naan Ɲanmiɛn maan n si sa kwlaa’n, yɛ kannzɛ i su mɔ n lafi dan’n ti’n, n kwla tu oka’m be bo n ko sie be lika uflɛ bɔbɔ’n, naan sanngɛ n kloman sran’n, nn n timan like fi.  Yɛ kannzɛ n fa min sa nun ninnge’m be kwlaa n fa ta sran mun’n, naan n fa n bɔbɔ min wun n nannan su naan be yi min ayɛ’n, naan sanngɛ n kloman sran’n, n su ɲanman nun like fi.  Sran ng’ɔ klo sran’n, ɔ trɛ i awlɛn, kpɛkun ɔ yo sran ye. Sran ng’ɔ klo sran’n, i ɲin bloman sran like su, ɔ dimɛn i nuan, ɔ tumɛn i wun,  i nzuɛn’n ti kpa,* ɔ bumɛn i ngunmin i wun akunndan, ɔ faman ya ndɛndɛ. Sran ng’ɔ klo sran’n, ɔ faman sa siemɛn i klun.  Sran ng’ɔ klo sran’n, sa tɛ yolɛ’n yomɛn i fɛ, sanngɛ nanwlɛ dilɛ’n yɛ ɔ yo i fɛ-ɔ.  Sran ng’ɔ klo sran’n, sa kwlaa sɔn i nun, ɔ bu like kwlaa nanwlɛ, i wla o like kwlaa su, ɔ trɛ i awlɛn sa kwlaa nun.  Klolɛ’n wieman le. Sanngɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔlɛ-o, aniɛn wafawafa’m be kanlɛ-o,* sa silɛ-o, be kwlaa bé wíe.  Afin nán sa ngba yɛ e si i-ɔ, kpɛkun Ɲanmiɛn nuan ndɛ’n i bue yɛ e kan-ɔn. 10  Sanngɛ kɛ like ng’ɔ ti klonglo’n ko ba’n, ng’ɔ ti buebue’n su tranman lɛ kun. 11  Min bakan nun’n, n ijɔ kɛ bakan sa, n bu bakan akunndan, n kan ndɛ kɛ bakan sa. Sanngɛ siɛn mɔ m’an yo kaklaka’n, m’an yaci bakan ayeliɛ’n. 12  Afin kɛ e o yɛ’n, e wunman ninnge’m be wlɛ kpa. Ɔ ti kɛ e su nian niannun mɔ i ɲin ti trusii’n i nun sa. Sanngɛ cɛn wie lele’n, é wá wún be weiin kpa. Dɔ nga su’n, n si ninnge’m be bue. Sanngɛ ń má sí be kpa* kɛ Ɲanmiɛn fa si min’n sa. 13  Sanngɛ like nsan nga bé ká lɛ’n be yɛ: Ɲanmiɛn sulafilɛ’n nin be wla mɔ be fa guɛ i Ɲanmiɛn su’n, ɔ nin klolɛ’n. Sanngɛ be nun danfuɛ’n yɛle klolɛ’n.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “ɔ yoman sran finfin.”
Yɛle kɛ, Ɲanmiɛn maan be kan ndɛ aniɛn uflɛ nun.
Be kwla se ekun kɛ “kwlaa.”