Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun kannganlɛ m’ɔ ti kɛ anɔ yilɛ sa’n

An tie Biblu’n nun kannganlɛ m’ɔ ti kɛ anɔ yilɛ sa’n. Be fali ninnge wie’m be tɛlɛ’n be wlali kannganlɛ’n i sin yɛ be kannin ndɛ uflɛ be guali su.

 

I SIESIELƐ
Tiɛn i nuan
Lɔngɔ su

“?Wan yɛ ɔ ti Zoova liɛ ɔ?” (Ezipt Lɔ Tulɛ 20:1-7; 24:3-18; 32:1-35; 34:1-14)