Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Ɲanmiɛn Sielɛ Blɛ junman

Ɲanmiɛn Sielɛ Blɛ junman fluwa’n kan Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia nga be lɔngɔ su yɛ’n be su ndɛ: Asɔnun’n i Biblu’n nun like suanlɛ, Ɲanmiɛn junman dilɛ suklu, ɔ nin Junman dilɛ aɲia.

Ndɛ nanndoliɛ: Ndɛ wie mɔ be kacili be fluwa nga be o ɛntɛnɛti su’n be nun’n, wie liɛ’n be nin a kaciman be fluwa bɔbɔ nga be yili’n be nun.

 

I SIESIELƐ

ƝANMIƐN SIELƐ BLƐ JUNMAN

ƝANMIƐN SIELƐ BLƐ JUNMAN

ƝANMIƐN SIELƐ BLƐ JUNMAN

ƝANMIƐN SIELƐ BLƐ JUNMAN