Pe we gre ywe ye Jéova tcheng a tyôʼô?

Pou djô Mkwithè Jéova ne goung demtchaʼ awè, wap neng be fe ne goung mgwya awè. Ke tchouʼte wap?

Ywe ye Si tcheng a be ke?

Ye ji Si be ge pou jye ywe ye é tcheng a ne goung demtchaʼ awè. Ywe bô ye Si tcheng a be ke, pe we neng dagne ya bi pyeshe pô?

JI'TE

Mkwithè Jéova be pe we?

Po jye Mkwithè Jéova deng ge ke? A be o jye kwaʼ ke ne pye?

JI'TE

Nweke pye pe khé m ne môk ge Mkwithè Jéova?

Yô tse jye ta mye a gre pye le tso bô a.

JI'TE

Pou le ping jye nwe nyenyô ye a tchum Bible a m ge ke?

Ke fing ne kwite wôkpe ne tchente jye ge pe ghe tchi nyenyô ne djouʼ potse tsye Bible dagne a?

JI'TE

Nweke a be pye té Traduction du monde Nouveau?

Nweke yeng toute ghôm Si pe a do é?

JI'TE

Mtchouʼte kritè môk ha ke bi pye?

Pye tchouʼte bemte dagne Bible neng be ha kaktuô tchetche pye. Pye gô le ŋwègne ne le o tsuʼu!

JI'TE

Ne pe pou a pyeshe Mkwithè Jéova ha ya pé bi pye?

Ghôm Si tcheng ge mkritè pe tchwe thamte tamte. Lagne tchi paʼ o fing ne tsu pé ne tchi ne tchwe bô a.

JI'TE

Mtchouʼte môk tchyete m ge ke?

O le fe tcheng ne jye ywe ye a tchyete ne mtchouʼte môk a? Tchi ne jiʼte Bible ye o gô yô tsuʼu a te gô tchye te tchye o pe

JI'TE

Nweke pye pe kwa mdze pepoung te ne gô ne mtchouʼte môk?

Mdze mye pye kwa a be a ghe deng bi Si a? Yô mkhète mye a kwite wôk ne tchi mdze mye pye gô kwa a.

JI'TE

Pe fing ne tchente nyapte mne môkpe ne mtchouʼte m tchi ge ke?

Ne tchwadzu nyapte mtchouʼte môk gô kwite o ne tchente dzu pé ne.

JI'TE

Jiʼte toundye be ke?

Yô tchi paʼ ywe yeng ye pou nyapte a gô kwite o ne fouʼ ne o ha beng Si ba ne ghe ge koungne kwye tchum toundye o a.

JI'TE

Nweke pye pe gre mtchouʼte gwye?

Goung mgouʼ awè, pye bemte tchouʼte mtchum tha ne ghe potse gwye. O fing ne tsu pé ke be ye o sôʼ ne taʼ tchouʼte gwye bô a?

JI'TE

Yôk faʼ ne sing tchoung pepoung Nefo tchyete m ge ke?

Pye gre paʼ Yéso le ghe tchwe ye é le be demtchaʼ a. She ne mtchi ne sing ghôm Si bô be ma?

JI'TE

Taʼ ŋaʼjye be we?

She Mkwithè gre mhawa 30, 50 ke te twôk le tchum faʼ ne sing ghôm Si. Ke tsegne wap ne ghe poʼo?

JI'TE

Faʼ mghetso be ke tchum bemte?

Mghetso be pô be wap tchente kwye tchum jwégne be de tse dze ne mfaʼ bemte. Wap kwite wôk m tchi ge ke?

JI'TE

Faʼ mghè faʼ kwite be ke?

Mghè faʼ kwite kwite ge bemte ying pepoung. Lagne djô paʼ goung pô pye wap sôʼ mtchouʼte a, dzu pé ne faʼ tsap a.

JI'TE

Faʼ pe khuʼ dé be ke?

Nweke pe khuʼ dé pe gô tchum mbemte? O fing ne ghe la te dzu you pé tchwe ye é sôʼ a?

JI'TE

Pye gre la te ne kwite mfe pôk ne tam gheghô?

Tchwe ye gheghô tu si a, pye doʼgne nyapte ne ghô ha potse tsye a si djak a bi pô pye gheghô tchoʼ wap a, neng de Bible jwyete wap. M tchi ge ke?

JI'TE

Gè faʼ dendeng ba djyenwe be we?

Yéso le kaʼgne ge é gô ti tchwôʼ taʼ gè faʼ é pe ha ywetsu jwégne kwaʼ ne tam ye a tcheng a. É gre ya m tchi ge ke?

JI'TE

Pe Laʼte Jye be pe we?

Ne ye tchwe mdendze mkritè, mghetso pou a mghè them le be Pe Laʼte Jye tchum bemte kritè. A be tyôʼô be pe we?

JI'TE

Béthèl be ke?

Béthèl be taʼ tsuʼ pepoung be a ghe taʼ ywe tuôdeng ye a tcheng a. Lagne she potse ne pô Béthèl.

JI'TE

Pou faʼ ke tsuʼ ne dé mfaʼ tchum goung?

Pou de goung pô pyé wap sôʼ ne keka ba ya Béthèl a pe pepoung. Pye bo khé o ge o sôʼ you!

JI'TE

Pou bve bing thoute mŋwaʼgne môk m tchi ge ke?

Pye thé mŋwaʼgne ne mghôm 900 te twôk. Nweke pye ning tse yôk deng poʼo ne faʼ yeng?

JI'TE

Pye de khap ne gre ge faʼ tsôk ying m ha?

Sôʼ m ne nwe khap, ke gre bemte yôk le pe paʼ pyeshe mtchôsi a?

JI'TE

Nweke pye kwe Mdye Nefo môk, pye neng gre m ge ke?

Nweke pye khé mtsuʼ môk ne gamte Si ge Mdye Nefo? Lagne she potse ne tchi paʼ mtsuʼ meng mye a te be ŋaʼŋaʼ mtsuʼ a pe kwite mbemte môk a.

JI'TE

Pye gre ge Mdye Nefo môk pe a pepoung m ge ke?

Ta Dye Nefo be a lô neng be pepoung ha ghamte bi Si yôk. Pye gre la te Dye Nefo ne yôk tsuʼ pe a pepoung?

JI'TE

Tsuʼ ne bak mŋwaʼgne tchum Dye Nefo kwite m ke?

Ji ne tcheng ywe ne ne kwiʼ potse tsye o tsem jye ne Bible a ne o a? Ghô ne tsuʼ ne bak mŋwaʼgne tchum Dye Nefo!

JI'TE

Pou djô ke ne sit internet yôk?

O fing ne jye medou potse ne pye ba ne yôk ne ping neng djô mpaʼ ne mhente mye o gre ne Bible a.

Te o si gô ghe ywe ye Jéova tcheng a le?

Jéova Si koung o kwaʼ nyenyô. O fing ne laʼte you ji ne ŋwègne é ne you tchi ne tchwe goung mtyèʼ awè m tchi ge ke?