Ghɔ tchʉm o

Ghɔ tchʉm sous-menu

Mkwintɛ Jeova

Bandjoun-Baham

Səso, o ka fiŋ nə yɔ pak yəŋ ye o si tchəŋ a.

Pyə si do gə o pənyə nə pak nə thoʼ, kə gə o nwɔʼ nə taʼ ywə yəŋ sisǐ lə.

Biblə danyə kə?

Tchəŋ mpa’ Biblə nə mhəŋtə, á nəŋ kwitə yu tuŋdyə nə tchwə pəpúŋ.

Mŋwaʼnyə mɔk

Yɔ mlasi tsə gə mŋwaʼnyə mɔk mye pyə djap a.

Sɔʼ m nə Mkwintɛ Jeova

Kwiʼ tchəŋtə danyə nə jyə wɔk. Tchəŋ tsʉʼ ye pyə tchuʼtə nə a, tchi paʼ o fiŋ nə tchəŋ wɔk a, ba tchi nə lo taʼ jiʼtə Biblə tə pe.