Ghô tchum o

17, ŊWE 12 2021
MTCHOUNG NE GOUNG DEMTCHAʼ AWÈ

Mtchoung se be fe m bi Pe Laʼte Jye nouba 10 ne 2021

Mtchoung se be fe m bi Pe Laʼte Jye nouba 10 ne 2021

Taʼ mo ne Pe Laʼte Jye bo ha mtchoung se mye a bo dé bôkbôk gho Corona a. É bo ha ba mtchoung bo ha kaktuô mye a daʼte tchi pa pou fing ne tchente gwim tam yôkpe tchwe bôkbôk gho yeng a.