Ghɔ tchʉm o

Ghɔ tchʉm somɛr

Ŋwa’gne mjeng tchou’te gwye ta’tyè’ ne gou’ 2017-2018​—Pou a mesidja Béthèl

Yô ta’ ŋwa’gne mjeng tchou’te gwye bôô, mghôm myé mesidja Béthèl gô tchye a

Ka po pwa ne ying ne m tcho’ Kristo!

A gô ti la’te ywe yé m tcho’ Kristo be ya le, ba pa’ bé pe ying ne a.

Té mteng ne mpa’ ne mhente meng

Pou gô ha mhente meng neng pa’ ya tchwe yé tchou’te gwye gô tchye a.