Ghɔ tchʉm o

Te pô pye wap pfu a gô tchwe yam ne vu le?

Te pô pye wap pfu a gô tchwe yam ne vu le?

O ghom you ge ke . . .

  • éé?

  • gèè?

  • mou’tchwe?

 YWE YÉ BIBLE GOM A

“Pô . . . gô sô’ yam ne vu u.”Mfa’ 24:15, Kɔ sə́.

TE NE PING YAM VU FING NE KWITE O M KE?

Ne juete o tchwe ye mo pfu bou a.​—2 Korinto 1:3, 4.

Ne tchye te pwôk vu.​—Ébraika 2:15.

Ne byap te mokte ne ping tchwe pou a pô pou bôô tchwe ye wap yam ne vu a.​—Yohane 5:28, 29.

 TE BÉ PE PING YWE YÉ BIBLE GOM A LE?

Éé, baa da’ ne tse jye ta:

  • Si ne ge vôk. Bible khé Jéova Si ge “tsu’ ye vôk them ne a.” (Psaume 36:9; Mfa’ 17:24,Mfa’ 17:25) Yu do é yé ha vôk bi goung tse tsye a re vôk a, ne kou’nye ne ping ba’ vôk bi mo yé pfu a.

  • Si le tchwedze djam she pô ne vu. Bible gom nwe ne pô hôm (8)–po msem, bvo pô, pe bè, ba pe djwi- be pou le yam wap ne vu te wap kwi’ tchwe dem tcha’a. She le bo te pfu, da’ ge ta’ mo ne pou le be é da’ gre tyè’ pfoue tchum tôm vu!​—Yohane 11:39-44.

  • Si we do’nye ne kwi’ gre ya. Jéova bô vu; é djô ya pa’ ta’ gè bo a. (1 Korinto 15:26) É we sengne ne simnye gè bo bô. É gô tchye m ne yamvu re ge vu mii. É we byap, te a po theng é, ne yam pô pye wap tchum jyenwe é a ne vu, bing djô wap ping tchwe dem tcha’a.​—Job 14:14, 15.

 SÈ NWE NE YWE Ô

Ke gre pou pe bvo bing pfu?

Bible ba’ nwe ne hente yeng tchum GENESE 3:17-19 ba ROMA 5:12.