Ghɔ tchʉm o

Ghɔ tchʉm sous-menu

Mkwintɛ Jeova

Bandjoun-Baham

Mtchuʼtə gwyə Mkwintɛ Jeova nə ba ya Guʼ lə

Ba ya guʼ lə, Mkwitɛ Jeova bəmtə tchuʼtə mə vəŋ e nə taʼ tchuʼtə gwyə mtyɛʼ tá. Mghɔm pu a mvidəo mtchuʼtə gwyə mɔk danyə mthɔk Biblə. Nə tatə mnwə ba m nə laʼtə paʼ shə potsə kə tchyətə a, gə pə yɔ paʼ be pə yiəŋ nə mkhɛtə Biblə nə yɔk pə tchi nə tchwə a. Pyə wə ŋwɛnyə nə ke o gə o pə si. Pu tə maʼ ŋkhap tsuʼu pə.

 

Tchəŋ ta’ tsu’ bəŋ wə o