Ghɔ tchʉm o

Ghɔ tchʉm sous-menu

Mkwintɛ Jeova

Bandjoun-Baham

Nwə kə pu a gɔ jiʼtə Biblə?

Nwə kə pu a gɔ jiʼtə Biblə?

Laŋyə tchi paʼ Biblə fiŋ nə kwitə o nə ghə mpaʼ nə mhəŋtə gwyə nə vɔk a.