Ghɔ tchʉm o

Həŋtə ta’ ji’tə Biblə tə pe

O wə́ tchəŋ nə kwi’ tchəŋtə jyə Biblə a? A pə po’o, tsʉ pe nə ji’tə Biblə ye pyə gə tə kwi ŋkhap a. Lonyə mtsu’ məŋ nə nə do ta’ ji’tə Biblə.