Ghɔ tchʉm o

Ghɔ tchʉm sous-menu

Mkwintɛ Jeova

Bandjoun-Baham

SƆʼ M NƏ PYƏ

Mtchuʼtə bəmtə pə Mkwintɛ Jeova

Tchəŋ tsʉʼ ba tam yə pyə tchuʼtə nə a pu a tchi paʼ pyə gamtə Si a.

Dəŋ mfaʼ mɔk​—Tchʉm dzʉ

  • 240​—Dəŋ mguŋ myə Mkwintɛ Jeova tchuʼtə nə a

  • 8 340 982​—Dəŋ Mkwintɛ Jeova

  • 10 115 264​—Dəŋ mjiʼtə Biblə něne

  • 20 085 142​—Dəŋ pɔ pyə wap lə sɔʼ nə ŋkhamtə vʉ̌ Kristo

  • 119 485​—Dəŋ mbəmtə