Ghɔ tchʉm o

Mfa’ nə tchəŋtə tha’ Biblə

Mfa’ mə̌ŋ bə yə nə kwitə pó msəm nə yu’ Biblə. Teleshaaje ya, khe tɔne tchʉm Biblə, nəŋ kwɛnyə tɔne bɔɔ pa’ tchwə ye o lə bə si a!

Tchi tsə tsəŋ tə guŋ bə nə ɛŋtɛnɛt nə ghɔm yəŋ pə.