Ghô tchum o

MJI’TE DEM TA’ TABLÔ

Tchwo ta’ mo ye é baknye o a pe te tcho’ é

Tchwo ta’ mo ye é baknye o a pe te tcho’ é

Lanye ywe ye a fing ne ghe pou baknye mo a ba tchi pa’ pou fing ne nyapte ya pepoung a.