Ghô tchum o

Ji’te dem ta’ tablô

Mkam mvidéo mtèntèng meng gôm nwe ne potse thuô da’ge be ge pu wi!

 

Te a kwa’ khoungne nyenyô ke khoungne mok yè?

Lanye ywe yé ŋkhouŋnye mok yè ba ŋkhouŋnye nyenyo thoute a.

Ke tak ge medou po tsenye o!

Potse mjeŋ pfue fiŋ ne kwite o ne kwi’ gu’ o ne le kwa’ mou mkhète.

Tchwo ta’ mo ye é baknye o a pe te tcho’ é

Lanye ywe ye a fing ne ghe pou baknye mo a ba tchi pa’ pou fing ne nyapte ya pepoung a.