Ghɔ tchʉm o

Tsə nə gə tchu’tə tuŋdyə

Tuŋdyə o fiŋ nə lə fyə danyə potsə nə pɔmnəŋ, nə mtsʉ’ ba nə tsə tsyə á tchyətə tchʉm Biblə a!

 

Tchi tsə tsəŋ tə guŋ bə nə ɛŋtɛnɛt nə ghɔm yəŋ pə.