Pintor tu konten

Sian dia do Hepeng na Dipakke tu Ulaon ni Saksi Jahowa?

Sian dia do Hepeng na Dipakke tu Ulaon ni Saksi Jahowa?

 Sian sumbangan ni sude Saksi Jahowa do na dipakke tu ulaon marbarita. a Adong do diparade kotak sumbangan di inganan parpunguannami. Cara na asing lao menyumbang boi do diida di bagian Sumbangan. Di bagian i adong piga-piga pilihan na boi dipillit sasahalak molo naeng mangalehon sumbangan tu ulaon marbarita di liat portibi on, tu pengeluaran ni huria, manang tu duassa.

 Dang hea dipangido sian Saksi Jahowa parpuluan manang ditottuhon sadia godang sian passarian ni nasida na ikkon disumbakkon. (2 Korint 9:7) Dang adong kolekte manang iuran di parpunguannami. Dang hea parhobas di hurianami mangido hepeng tikki adong na tardidi, na mate, na menikah, manang tikki adong acara na asing. Dang hea hami mambahen acara mangalelang lao papunguhon hepeng. Jala dang hea hami mambahen bazar lao papunguhon hepeng manang dang hea Saksi Jahowa disuru mangido-ido sumbangan tu halak. Molo tung pe adong na mangalehon sumbangan, dang hea dipaboa manang diumumhon i tu halak na asing. (Mateus 6:2-4) Jala dang adong dibahen iklan di situs web dohot di publikasinami.

 Ganup bulan, dipaboa ganup huria do laporan keuangan ni nasida di acara parpunguan. Asa denggan akka sumbangan i dipakke, taratur do diperiksa data keuangan ni ganup huria.—2 Korint 8:20, 21.

Cara Lao Mangalehon Sumbangan

 •   Kotak sumbangan: Boi do dipamasuk hamu hepeng manang cek tu bagasan kotak sumbangan na adong di Bale Harajaon, di Balai Kebaktian, manang di akka inganan parpunguannami na asing.

 •   Sumbangan online: Di godang negara, boi do hamu mangalehon sumbangan mamakke kartu kredit, kartu debit, transfer elektronik, manang na asing sian bagian “Beri Sumbangan kepada Saksi-Saksi Yehuwa”. b Adong do piga-piga Saksi Jahowa na mangalehon sumbanganna secara otomatis ganup bulan mamakke bagian i.—1 Korint 16:2.

 •   Sumbangan naung direncanahon: Adong piga-piga cara mangalehon sumbangan na ikkon jolo direncanahon manang na ikkon jolo didiskusihon dohot penasehat hukum. Molo dibahen hamu songon i, boi do ra dapotmuna potongan pajak di negaramuna. Godang do na makkilala manfaatna ala nungnga jolo dilului nasida informasi taringot songon dia carana mangalehon sumbangan tikki mangolu nasida jala molo dung mate. Asa dapotmuna godang hatorangan, hubungi ma kantor cabang ni Saksi Jahowa di tempatmuna molo naeng mangalehon sumbangan:

  •   rekening bank

  •   asuransi dohot dana pensiun

  •   properti

  •   saham dohot obligasi

  •   wasiat dohot perwalian

 Asa diboto hamu akka cara lao mangalehon sumbangan na adong di tempatmuna, ida ma bagian “Beri Sumbangan kepada Saksi-Saksi Yehuwa”.

a Adong do piga-piga na so Saksi Jahowa na olo mangalehon sumbangan lao mendukung ulaonnami.

b Asa dapotmuna hatorangan tambahan, ida video Cara Mangalehon Sumbangan Sian jw.org.