Pintor tu konten

Pintor tu daftar isi

Na Boi Muse Mangurupi Keluarga

Na Boi Muse Mangurupi Keluarga

BIBEL MARISI GODANG PODA NA BOI MANGURUPI suami istri, natua-tua dohot akka na poso. Poda na di Bibel boi mangurupi hamu lao mambahen keputusan na denggan jala mambahen hamu asa marbisuk.​—Poda 1:​1-4.

GODANG DO SUKKUN-SUKKUN NA BOI TADAPOT ALUSNA DI BIBEL, SONGON:

Boi do diida hamu alus ni akka sukkun-sukkun i sian Bibel. Tonton ma video Boasa Ringkot Marsiajar Bibel? di www.jw.org/bbc.