Keluargamuna Boi do Martua

Boi do martua pardongan saripeonmuna dohot keluargamuna molo diihuthon hamu prinsip ni Bibel.

Pengantar

Boi do martua keluarga muna molo diihuthon prinsip ni Bibel on.

BAGIAN 1

Jalo ma Poda Sian Debata Asa Martua

Sungkunsungkun na dua on boi patoguhon parsaripeonmuna.

BAGIAN 2

Hot ma tu Dongan Saripemu

Boasa marpos ni roha boi mangurupi hita asa unang manimbil sian dongan saripe?

BAGIAN 3

Molo Adong Parungkilon di Keluarga

Boi do togu parsaripeon jala martua nang pe marasing be inganna dipagodanggodang

BAGIAN 4

Mangatur Parhepengon

Aha do labana molo rap marpos ni roha jala jujur?

BAGIAN 5

Songon dia Asa Denggan Marsimatua

boi ma pasangapon natuatuamuna huhut patoguhon parsaripeonmuna

BAGIAN 6

Na masa di Parsaripeon dung Tubu Ianakhon

Hatutubu ni posoposo boi mangurupi hamu patoguhon parsaripeonmuna?

BAGIAN 7

Ajari ma Ianakhonmuna

Tingki maminsang, unang ma holan mamuruki nasida

BAGIAN 8

Tingki Adong Pangunjunan

Pangido ma pangurupion na dihaporluhon

BAGIAN 9

Manomba Jahowa Rap dohot Keluarga

Songon dia do asa boi manghalashon Parsiajaran Bibel na Sasaripe?