Pintor tu konten

Pintor tu daftar isi

PARSIAJARAN 15

Songon dia do Angka Sintua Mamparmahani Huria?

Songon dia do Angka Sintua Mamparmahani Huria?

Pinlandia

Mangajar

Mamparmahani

Marbarita na uli

Di bagasan orhanisasi nami, ndang adong digoari pandita na ingkon sigajion. Alai, songon di huria Karisten di tingki parjolo, angka sintua naung ditontuhon na dipajongjong ”asa diparmahani hamu huria ni Tuhan i”. (Ulaon ni Apostel 20:28) Angka sintua on i ma angka baoa na togu partondionna laho mangulahon angka na ringkot di bagasan huria jala mamparmahani angka punguan ”unang songon na pinaksa, sian las ni roha ma mangihuthon Debata; unang alani pangomoan hailaon, sian ringkot ni roha ma”. (1 Petrus 5:1-3) Aha ma na diulahon nasida tu hami?

Manarihon jala manjaga hami. Angka sintua manogunogu jala mangondingi partondion nami. Ala diboto nasida Debata do na mangalehon ulaon na ringkot on, ndang olo angka sintua on hira na mangarajai ruas ni Debata; gariada marsitutu do nasida laho mambahen hami asa marlas ni roha jala mangolu partondion nami. (2 Korint 1:24) Songon parmahan na marsitutu manarihon ganup birubiruna, angka sintua pe marsitutu do laho mananda ganup ruas ni huria.—Poda Sian Raja Salomo 27:23.

Mangajari hami laho mangulahon lomo ni roha ni Debata. Ganup minggu, angka sintua mangajar di parpunguan laho patoguhon haporseaon nami. (Ulaon ni Apostel 15:32) Angka baoa na daulat roha on pe gabe sitiruon do laho marbarita na uli, rap marbarita dohot hami jala mangajari hami mangulahon sude ragam ni parbaritaon.

Mangalehon apoapo tu diri nami be. Asa mangan partondion nami be, olo do sipata sintua ro tu jabu nami manang di Bale Harajaon laho mangalehon pangurupion dohot pangapulion na sian Bibel.​—Jakobus 5:14, 15.

Angkup ni ulaon di huria, adong do ulaon siganup ari ni angka sintua jala adong do parsaripeonna be na porlu disarihon jala diparateatehon. Angka dongan naung manghalojahon on patut ma taargai.—1 Tessalonik 5:12, 13.

  • Angka aha do na diulahon sintua di huria?

  • Songon dia do dibahen sintua laho manarihon hami?