1 Timoteus 6:1-21

  • Dipasangap angka hatoban ma tuan ni nasida (1, 2)

  • Na mangajarhon ajaran na asing dohot na holongan tu hepeng (3-10)

  • Tudu-tudu tu naposo ni Debata (11-16)

  • Mamora di angka ulaon na denggan (17-19)

  • Jaga ma naung jinalomi (20, 21)

6  Dipasangap angka hatoban ma tuan ni nasida be, asa unang marlea goar dohot ajaran ni Debata.  Tarlumobi molo sahalak na porsea do tuanna i, unang ma gabe moru pangargaion ni hatoban i ala dongan sahaporseaonna tuanna i. Gariada, ingkon dumenggan ma nian bahenon ni hatoban i, ai dongan sahaporseaon na hinaholonganna do na mandapot laba sian ulaonna i. Tongtong ma ajarhon jala podahon sudena on.  Manang ise na mangajarhon ajaran na asing jala na so mangihuthon tudu-tudu na sintong na sian Tuanta Jesus Kristus manang na sian ajaran na hombar tu lomo ni roha ni Debata,  siginjang roha do i jala na so mangantusi manang aha. Nunga sahitna sai naeng marsoal jala marbada alani angka hata na so porlu. On ma na mambahen halak gabe marlate ni roha, marbada, mangaleai, ndang porsea tu na asing,  jala mambahen parsoalan na so marujung taringot tu angka na so pola porlu. On ma na diulahon angka naung sega pingkiranna dohot na so adong be hasintongan di rohana. Dirimpu nasida do dalan parohon pangomoan manomba Debata.  Sasintongna godang do labana manomba Debata, molo las do rohana tu na adong di ibana.  Ai ndang adong na taboan tingki tubu hita tu portibi on jala ndang adong na taboan molo dung mate hita.  Alani i molo adong sipanganon dohot pangkeanta, las ma rohanta disi.  Alai manang ise na marsangkap naeng mamora, tarjorat ma ibana jala tarela-ela alani angka sangkap haotoon dohot sangkap na parohon jea, na mambahen susa jala na mangago sasahalak. 10  Ai holong ni roha tu hepeng do urat ni nasa hajahaton. Alani i do adong deba na lilu sian haporseaon jala parohon na hansit tu dirina binahen ni godang hasusaan. 11  Alai anggo ho, ala naposo ni Debata do ho, padao ma dirim sian angka i. Marsitutu ma ho mangulahon na sintong, mangulahon lomo ni roha ni Debata, patuduhon haporseaon, holong, hasabaron, dohot lambok ni roha. 12  Partahanhon ma haporseaonmi sian nasa gogom. Marsitutu ma ho asa dapotmu hangoluan na saleleng ni lelengna i. Ai tusi do ho dijou Debata jala on ma na sipaboaonmu di jolo ni natorop. 13  Di jolo ni Debata na mangalehon hangoluan tu saluhutna, dohot di jolo ni Kristus Jesus na tangkas paboahon haporseaonna di jolo ni si Pontius Latus, hudok ma tu ho, 14  oloi ma parenta on asa unang adong na hurang di ho jala ndang adong siinsahan sian ho sahat tu tingki ni Tuanta Jesus Kristus patuduhon huasona.* 15  Di tingki naung ditontuhon, patuduhonon ni Parhuaso na sasada i jala na gok las ni roha i ma huasona. Ibana ma Raja ni angka raja jala Tuan ni angka tuan. 16  Holan ibana do na so boi mate. Maringanan do ibana di na tiur na so boi jonohan ni manang ise pe. Ndang adong halak na hea marnida ibana jala ndang boi berengon ni jolma ibana. Di ibana ma hasangapon dohot huaso ro di saleleng ni lelengna! Amen. 17  Podai* ma angka na mora di tingki on* asa unang ginjang roha ni nasida jala asa unang mangkirim nasida tu hamoraon na boi mago. Alai mangkirim ma nasida tu Debata, na burju paradehon sude na mambahen las rohanta. 18  Dok ma tu nasida asa mangulahon na denggan, mamora di angka ulaon na denggan, burju mangalehon, jala olo marbagi tu na asing. 19  Songon i ma dalanna nasida papunguhon hamoraon na sian Debata, asa unang mago pangkirimon ni nasida di ari na naeng ro, i ma hangoluan na saleleng ni lelengna. 20  Ale Timotius, jaga ma naung jinalomi. Pasiding ma pangkataion na so marguna, na so pasangaphon Debata, dohot parsoalan taringot tu parbinotoan na so sintong. 21  Ai adong do deba na lilu sian haporseaonna, ala mangihuthon parbinotoan na so sintong i. Anggiat ma asi ni roha ni Debata na mansai balga i na sai mandongani ho.

Surat na di toru

As. “dipapatar”.
Manang “Parentahon”.
Manang “jaman on”. Ida di Kamus.